Gehele blad

Gecombineerde lucht- en waterzuivering in het nieuw ontwikkelde moving bed trickling filter

Gehele blad
11

Gecombineerde lucht- en waterzuivering in het nieuw ontwikkelde moving bed trickling filter (MBFT)

Het Moving Bed Trickling Filter (MBTF) is een nieuwe ontwikkeling, waarmee de slibgroei beter kan worden beheerst. Bovendien wordt daardoor de gelijktijdige, en daarmee kosteneffectieve, behandeling van afvalwater en geurbelaste stromen in één reactor mogelijk.
25

Zwemmen in je eigen afval

Zowel uit klachtenregistratie, uit epidemiologisch onderzoek (prospectief en patiënt-controle onderzoek) en uit kwantitatieve risico-analyse komt naar voren dat zwemmers gezondheidsklachten kunnen oplopen bij een duik in Nederlands zwemwater. Ook als dat water aan de norm (2000 thermotolernate bacteriën van de coligroep) voldoet.
35

Terugwinning van fosfaat uit huishoudelijk afvalwater als grondstof voor de fosfaatindustrie

Alhoewel terugwinning van fosfaat uit huishoudelijk afvalwater technisch zeer goed mogelijk is, zijn de kosten vele malen hoger dan de huidige prijs van het fosfaaterts. Een alternatieve en mogelijk goedkopere techniek is aluminiumprecipitatie van fosfaat uit de fosfaat-rijke waterstroom die bij biologische deosfatering ontstaat.
49

Interacties binnen het afvalwatersysteem: een andere kijk op influentfluctuaties

In dit artikel staat de invloed van influentfluctuaties op de werking van de afvalwaterzuivering centraal. Op basis van een uitgebreide gevoeligheidsanalyse aan een tweetal kenmerkende zuiveringstypen is bepaald welke fluctuaties in het influent een significante invloed hebben op het functioneren van de afvalwaterzuivering.
69

Geneesmiddelen in het milieu en risico‘s voor waterorganismen

Recente onderzoeken in het buitenland tonen aan dat lage concentraties geneesmiddelen in rioolwater, oppervlaktewater, grondwater en zelfs drinkwater meetbaar zijn. Over de effecten, en daarmee over het risico, van restanten geneesmiddelen voor waterorganismen is weinig bekend.
83

De betrouwbaarheid van modellen die het gedrag van organische microverontreinigingen in rwzi‘s voorspellen

De laatste twintig jaar zijn verschillende modellen ontwikkeld waarmee het gedrag van organische microverontreinigingen in actiefslibinstallaties kan worden voorspeld. Echter, de betrouwbaarheid van deze modellen is nog nooit aangetoond en dus blijft hun toepasbaarheid onzeker. Tijd dus voor een validatiestudie.