Gehele blad

Nanofiltratie van brouwerijafvalwater

Gehele blad
3

Evaluatie van karakteriseringprocedures voor de bepaling van biodegradeerbare stoffen in afvalwater

In dit artikel worden twee methoden ter karakterisering van afvalwater vergeleken. Hieruit blijkt onder meer dat de bepaling van de concentratie biodegradeerbare organische stoffen uit een afvalwaterrespirogram een onderschatting oplevert. En de STOWA-procedure blijkt een overschatting te geven van de concentratie snelbiodegradeerbare organische stoffen.
13

Rietvelden voor afvalwaterzuivering in Vlaanderen: ontwerp, bedrijfsvoering en prestaties

Zeventien jaar geleden werd in Vlaanderen het eerste rietveld voor afvalwaterzuivering in dienst gesteld. Een literatuurzoektocht heeft een databank over 101 rietvelden opgeleverd. Een evaluatie.
36

IWA-Conferentie over Nano- en microdeeltjes

Van 22 tot 24 september 2003 vond in Zürich de IWA-Conferentie ‘Nano and micro particles in water and wastewater treatment‘ plaats. Er werden veertig papers gepresenteerd en tevens vijftien posters. Vanuit Nederland waren er vier bijdragen.
41

Studie van actief slib flocculatie met behulp van een populatiebalansmodel: theoretische en praktische aspecten

In deze bijdrage wordt ingegaan op de algemene opbouw van een populatiebalansmodel voor een gecombineerd aggregatie/brekingsprobleem, waarin de evolutie van de grootteverdeling van actief slib vlokken quantitatief wordt beschreven.
63

Nanofiltratie van brouwerijafvalwater

De bierindustrie verbruikt grote hoeveelheden grondwater als brouwwater, voor reiniging en voor koeling. In dit onderzoek werden de mogelijkheden van nanofiltratie nagegaan voor de behandeling van afvalwaters in de brouwerij met het oog op hergebruik.