Gehele blad

Meten en voorspellen filtratie-eigenschappen rwzi-effluent tijdens dead-end ultrafiltratie

Gehele blad
169

Meten en voorspellen filtratie-eigenschappen rwzi-effluent tijdens dead-end ultrafiltratie

Schoon water is steeds minder beschikbaar. Een alternatieve waterbron zou gezuiverd afvalwater kunnen zijn, waarbij het noodzakelijk is om geavanceerde technieken toe te passen. Membraanfiltratie speelt daarbij een belangrijke rol. Dit artikel beschrijft de resultaten van het promotie-onderzoek aan de TU Delft naar de toepassing van ultrafiltratie op effluent van rwzi‘s. Het doel van het onderzoek was om de filtratie-eigenschappen van het rwzi-effluent tijdens dead-end ultrafiltratie te bepalen.
193

De Agences de l‘Eau in Frankrijk

Frankrijk is binnen Europa gekenmerkt door de grote hoeveelheid van kleine woonkernen en dorpen en door een dicht netwerk van ecologisch hoogwaardige beken en rivieren. De organisatie van het watermanagment is daar door zijn sterke décentralisatie en déconcentratie een afspiegelling van. Het systeem berust op drie poten. Een daarvan, de Agences de l‘Eau, zorgen voor de financiële prikkels door een heffingen- en subsidiesysteem.
211

Gebruik calorimetrische bepalingen voor bestuderen microbiologische activiteit in anaërobe vergisting

Door de warmteontwikkeling van metabolische reacties te meten is het mogelijk om een indruk te verkrijgen, direct en continu, van de biologische activiteit van de bacteriën die zijn betrokken bij de biologische processen voor afvalwaterzuivering. De auteurs gebruikten de calorimetrische metingen om de anaërobe afbraak van glucose te bestuderen.
229

Optimalisatie en regeling fysico-chemische afvalwaterzuivering bij tankcleaning bedrijven

In de wereld van de tankcleaningbedrijven bestaan er heel wat problemen in de sturing van de afvalwaterzuiveringsinstallatie. Gewoonlijk bestaat de afvalwaterzuivering uit twee belangrijke eenheidsoperaties: een coagulatie/flocculatie eenheid en een biologische zuivering. Dit artikel handelt over de optimalisatie van de fysico-chemische zuivering. Die wordt bereikt voor de coagulatie/flocculatie eenheid door de dosering van FeCl3 te regelen op basis van de resttoxiciteit van het behandelde afvalwater.
245

De membraanbioreactor: eendagsvlieg of trendsetter?

Een visie op de membraanbioreactor: meer dan alleen een alternatief voor een conventionele aërobe waterzuivering. Voor industriële toepassingen staat de MBR-technologie echter nog in de kinderschoenen en is onderzoek noodzakelijk. Motivaties voor het inzetten van de MBR zijn onder meer plaatsgebrek, het behalen van de lozingsnormen en de mogelijkheid tot het hergebruik van het effluent.