Gehele blad

Effectieve slib-water scheidingstechnologie voor rwzi‘s

Gehele blad
265

Effectieve slib-water scheidingstechnologie voor rwzi‘s

De upflow Sludge Blanket fitter technologie (USBF) is een compacte technologie voor de scheiding van het actief slib van het gezuiverde water. USBF is te gebruiken in de aeratietank van zowel industriële als huishoudelijke afvalwaterzuiveringsinstallaties. Het een alternatief voor onder meer nabezinken en membranen. Nieuw is COMBI-USBF, waarbij het slibbed in de USBF continu aanwezig is.
275

Invloed interacties riolering en afvalwaterzuivering

In dit artikel wordt de invloed van de interacties op het functioneren van het afvalwatersysteem geïllustreerd voor een semi-hypothetisch afvalwatersysteem. De resultaten van de uitgevoerde analyses tonen aan dat de waardering van het effect van maatregelen sterk afhankelijk is van de parameter waarop het functioneren van het afvalwatersysteem wordt beoordeeld.
297

Wat met rejectiewater?

De anaërobe vergisting van waterzuiveringsslib maakt opgang. Maar wat doen we met het hierbij vrijgekomen rejectiewater, dat hoge concentraties aan ammonium bevat? Dit artikel vergelijkt bestaande biologische behandelingsmethoden, op basis van hun onderliggende principes.
319

Iba of septic tank; de praktijk leert, de keuze is niet moeilijk

Vanaf 1 januari 2005 is het ongezuiverd lozen van afvalwater op het oppervlaktewater niet meer toegestaan. Daar waar huishoudens niet zijn aangesloten op een riolering is het toepassen van Individuele Behandeling Afvalwater systemen (iba‘s) een optie. Jan Broos en Arnita van der Weerd bespreken de diverse iba‘s en vergelijken die met de verbeterde septic tank. Hun conclusie is overduidelijk.
335

Aquafin: een voorbeeld?

In 1991 werd het afvalwater van amper 33 procent van de Vlaamse bevolking gezuiverd. Om hieraan te verhelpen werd Aquafin opgericht, met als doel in een versneld tempo werk te maken van de waterzuivering in Vlaanderen. Het Vlaamse Gewest vertrouwde Aquafin een uitgebreid takenpakket toe: ontwerpen, bouwen, financieren en exploiteren van de nieuwe infrastructuur voor rioolwaterzuivering. Inmiddels zijn we dertien jaar verder...