Gehele blad

Vergelijkend onderzoek MBR en zandfiltratie rwzi Maasbommel

Gehele blad
68

Vergelijkend onderzoek MBR en zandfiltratie rwzi Maasbommel

In 2002 is de STOWA met het Waterschap Rivierenland, in samenwerking met Royal Haskoning, een onderzoek gestart op de rwzi Maasbommel naar de toepasbaarheid van een MembraanBioReactor (MBR) en continue zandfiltratie voor de behandeling van stedelijk afvalwater. Onderzocht is welke zuiveringstechniek het beste ingezet kan worden om de MTR-kwaliteit te bereiken.
77

Nanofiltratie voor zuivering afvalwaters zonder niet-ionische surfactanten

Niet-ionische surfactanten worden veel gebruikt in de industrie, waardoor jaarlijks grote hoeveelheden afvalwater geproduceerd worden die dergelijke surfactanten bevatten. Nanofiltratie (NF) is een mogelijke technologie om deze waters te zuiveren. Het gedrag van de flux tijdens filtratie van afvalwaters die niet-ionische surfactanten bevatten, is echter onvoldoende gekend.
86

Membraanvervuiling in membraanbioreactoren

De Technische Universiteit Delft heeft in het kader van een onderzoek naar membraanvervuiling in MBR-systemen een kleinschalige filtratie-installatie ontwikkeld en een bijbehorend meetprotocol opgesteld, zodat de filtreerbaarheid van een gegeven slibmonster eenduidig gekwantificeerd kan worden. Een beschouwing.
96

Doorgedreven waterzuivering in de papierindustrie

Dit artikel beschrijft de resultaten van het onderzoek naar gecombineerde biologische en chemisch oxidatieve zuivering van afvalwaters. Van de uitgeteste processen (ozonisatie, ozon-waterstofperoxide, ozon-UV en waterstofperoxide-UV) bleek ozonisatie het meest efficiënt.
103

Geïntegreerde concepten voor hergebruik van afvalwater

In 2003 is het door de Europese Commissie onder het 5e Kaderprogramma gesubsidieerde onderzoeksproject Aquarec van start gegaan. Het algemene doel van het project is het verbeteren van de kennis en de technologie, nodig voor een praktisch hergebruik van water als belangrijk onderdeel van duurzame watermanagement concepten.
115

4th IWA World Water Congress in Marrakech

Van 19 tot en met 24 september 2004 vond in Marrakech het 4e IWA World Water Congress plaats. Meer dan zeshonderd presentaties werden gegeven over zeer uiteenlopende onderwerpen, alle gerelateerd aan de drink- en afvalwaterproblematiek.