Gehele blad

De Microbiële Vennootschappen van professor Willy Verstraete

Gehele blad
71

WV‘s MV‘s

In dit speciaal nummer wordt eer betuigd aan professor Willy Verstraete, een van de bekendste milieutechnologen in België en onlangs onderscheiden met de prestigieuze prijs voor Toegepaste Wetenschappen van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Een aantal medewerkers en ex-medewerkers van Verstraete presenteert de resultaten van zijn creativiteit.
73

Bioaugmentatie van waterzuiveringssystemen

Heden ten dage is waterzuivering niet meer weg te denken uit onze moderne maatschappij. Bioaugmentatie is een relatief nieuwe biotechnologische toepassing, die pas een eeuw bestaat. Gedurende de laatste honderd jaar zijn de doelstellingen van de rwzi‘s langzaam veranderd. De meest recente uitdaging voor de waterzuiveringtechnologie is de verwijdering van specifieke individuele moleculen.
79

Bacteriën onder st(r)oom: van afvalwater tot elektriciteit in één stap

Dit artikel bespreekt de huidige status van Microbiële brandstofcellen, de bestaande knelpunten en de mogelijke toepassingsvelden. De kern applicatie, het behandelen van afvalwater met gelijktijdige elektriciteit generatie, wordt besproken vanuit een economisch standpunt.
87

MELiSSA: Een kringloopcentrum in de ruimte

Voor langere ruimteverblijven bieden de nieuwe generatie levensondersteunende technologieën een oplossing. Zo‘n zeventien jaar geleden startte ESA het MELiSSA-project, de studie naar een gecontroleerd aquatisch ecosysteem, waaraan ook verscheidene Vlaamse en Nederlandse bedrijven en onderzoeksinstellingen meewerken.
92

OLAND

OLAND is het acroniem voor Oxygen-Limited Autotrophic Nitrification/Denitrification en is een nieuwe technologie, waarbij ammonium volledig autotroof uit stikstofrijk afvalwater wordt verwijderd. Bij dit proces moet er 63 procent minder zuurstof en honderd procent minder organische koolstof worden toegediend, zodat de kosten sterk worden gedrukt.
96

Het PRECIPUR-proces

Het PRECIPUR-proces is een ureolytisch gedreven, deels biologisch, deels chemisch precipitatie proces, dat toelaat om hetzij calcium (PRECIPUR-Ca) hetzij fosfaten (PRECIPUR-P) uit proces- en/of afvalwater te verwijderen. Het proces werd door LabMET (UGent) ontwikkeld.
99

Het DRANCO-proces

Binnen het laboratorium van Professor Verstraete werd in de jaren 1980 tot 1985 het concept van de droge anaerobe vergisting, door middel van het DRANCO-proces, ontwikkeld. Het geproduceerde biogas wordt aangewend om elektriciteit en warmte of stoom op te wekken of kan voor andere energetische doeleinden gebruikt worden.
105

Interactie van darmbacteriën met milieuverontreiniging

Om het belang van de darmmicrobiota voor de gezondheid van de mens beter te begrijpen, werd vijftien jaar geleden de Simulator van het Humaan Intestinaal Microbieel Ecosysteem. Deze reactor simuleert de verschillende stappen van het menselijke spijsverteringsproces. In vitro reactortechnologie kan de SHIME een belangrijke bijdrage leveren aan projecten voor onder meer de voedingsindustrie.