Gehele blad

Meten van ‘Duurzaamheid‘ in het ‘Web of Water‘

Gehele blad
75

Meten van ‘Duurzaamheid‘ in het ‘Web of Water‘

De implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) vereist een gedetailleerde aanpak voor het vaststellen van de noodzakelijke veranderingen en maatregelen om de hierin neergelegde doelstellingen voor het oppervlaktewatersysteem te behalen, waarin kan worden bepaald welke actoren nadere aandacht vereisen, en welke (zuiverings-) technologie dient te worden ontwikkeld om te garanderen dat de kwaliteit van het oppervlaktewater voldoet aan deze richtlijn.
108

Modelleren van de productie en afbraak van opgeloste microbiële producten (SMP) in membraanbioreactoren (MBR)

Doordat de biochemische condities in een MBR een rol spelen in membraanvervuiling, waarbij SMP beschouwd worden als de hoofdoorzaak van membraanvervuiling, is het voorspellen van de concentratie aan SMP in een MBR aldus noodzakelijk voor het begrijpen en het controlleren van membraanvervuiling.
122

MBR Pilotonderzoek naar de behandeling van productiewater uit offshore oliereservoirs in Azerbeidzjan

Voor het zuiveren van productiewater zoals dat vrijkomt uit offshore olie reservoirs in Azerbeidzjan is een pilotonderzoek (0,75 m3/d) gestart op basis van een concept waarbij Anti Bulking Sludge technologie met de Membraan Bioreactor technologie is gecombineerd.
135

Evaluatie en toepassingsmogelijkheden van Discfilters voor verdergaande zuivering van RWZI effluent

Deze studie heeft tot doel de technische en financiële haalbaarheid van het zgn. ‘Discfilter‘ filtratiesysteem voor effluentpolishing te evalueren. Momenteel wordt dosering van PE (Polyelectrolieten) als (nood)oplossing gezien in de meeste gevallen van problematische uitspoeling van zwevende stoffen.
145

Technologie Tocht door Nederland, België en Duitsland

Door de Nederlandse vereniging van waterbeheer (NVA) is in september 2008 een tocht georganiseerd voor technologen en bedrijfsvoerders met als doel kennis te maken met interessante afvalwaterzuiveringstechnieken. De groep, bestaande uit 21 personen, bezocht de zuiveringen Farm Frites, Brussel- Noord, Aachen-Soers, Nord-Kanal en Bavaria. In dit artikel zijn de belangrijkste toegepaste zuiveringstechnieken beschreven.
151

OC-metingen in omloopsystemen; een theoretische analyse

De meting van de zuurstofinbreng in een niet volledig gemengde beluchtingstank leidt vaak tot discussies, met name in het buitenland. In Nederland kennen we de STORA-richtlijn uit 1980, waarin een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen volledig gemengde tanks, propstromers en tussenvormen hiervan, zoals omloopsystemen.
165

Kort verslag studiereis Singapore/Australië november 2008

In november 2008 heeft een delegatie uit de Nederlandse watersector een studiereis gemaakt naar Singapore en Australië. Doel van de reis was kennis te nemen van nieuwe, innovatieve ontwikkelingen in de watercyclus, in het bijzonder op het gebied van respons op klimaatverandering. In dit korte verslag worden de in beleidsmatig opzicht meest interessante bevindingen beschreven ten behoeve van bestuurlijke terugkoppeling en verdere discussie binnen de sector.