Gehele blad

Slibverwerking met wormen: toepasbaar voor RWZI’s?

Gehele blad
249

Internationale kennisuitwisseling op de 1e Young Water Professionals Benelux Conferentie

Van 30 september tot 2 oktober vond in Eindhoven de eerste editie van de ‘IWA Young Water Professionals Benelux‘ conferentie plaats.
251

Nitrificeerders, ‘de allrounders‘ onder de bacteriën, verwijderen oestrogeniciteit uit afvalwater

De aanwezigheid van organische micropolluenten in het afvalwater is een probleem waar de laatste decennia veel aandacht aan werd besteed.
259

Modelgebaseerde analyse en optimalisatie van biosystemen: Naar een evenwichtige complexiteit van geïntegreerde modellen

Mathematische modelling van bioprocessen kent twee belangrijke toepassingen die sequentieel dienen worden uitgevoerd, namelijk (1) systeemanalyse en (2) systeemoptimalisatie. In het eerste geval betreft het vaak de studie van nieuwe of slecht begrepen systemen.
266

Verlaging van slibgehalte in de zomer bespaart veel energie en is ongeveer kostenneutraal

In het kader van de meerjarenafspraken over energie-efficiency (MJA-3) houden de meeste waterschappen zich momenteel intensief bezig met manieren om het energieverbruik op hun rioolwaterzuiveringsinrichtingen (RWZI‘s) terug te dringen.
277

Anaerobe zuivering van afvalwater bij hoge zoutconcentraties

Binnen de industrie bestaat een sterke tendens om waterkringlopen steeds verder te sluiten en zo effectiever met schone waterbronnen om te gaan.
284

Slibverwerking met wormen: toepasbaar voor RWZI‘s?

Huishoudelijke en industriële afvalwaters worden voornamelijk biologisch gezuiverd, wat resulteert in de productie van grote hoeveelheden afvalslib.
293

Verslag van het 10e IWA congres over ‘Instrumentation Control and Automation‘

Van 14 tot 17 juni werd in Cairns, Australië, voor de 10e keer het IWA congres over ‘Instrumentation Control and Automation‘ (ICA) gehouden.