Gehele blad

Resultaten van een meetprogramma naar de werking van infiltratieriolen

Gehele blad
10

Redactioneel: Wat is riolering eigenlijk?

Het redactioneel in dit nummer ziet er anders uit dan u gewend bent. Reden hiervoor is het uitkomen van de ‘Rijksvisie waterketen op hoofdlijnen‘. Uw voorzitter en vice-voorzitter gingen er na het lezen van deze rijksvisie eens voor zitten en hebben hun gedachten laten gaan over de riolering in de waterketen. Onder de kop ‘Wat is riolering eigenlijk?‘ hier ons gezamenlijk redactioneel.
17

Resultaten van een meetprogramma naar de werking van infiltratieriolen

Grontmij heeft een meetprogramma uitgevoerd naar het effect van vervuiling op de werking van infiltratieriolen. In het kader van het onderzoek is een meetopstelling ontworpen en gebouwd voor het meten van de infiltratiecapaciteit van infiltratieriolen. De proeven zijn uitgevoerd met verschillende typen kunststofbuizen en geotextielen. Gert Lemmen bespreekt de resultaten.
34

De visie van Daniël Termont

Jean Berlamont ging op bezoek bij Daniël Termont, schepen van de Stad Gent voor de Haven, Economie en Feestelijkheden en voorzitter van de ‘Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening‘ (TMVW). Termont geeft zijn visie over onder meer cross border lease en het initiatief VIWB (Vlaams Integraal WaterBedrijf) en verklaart waarom een intercommunale drinkwatermaatschappij zich wil omvormen tot een ‘Integraal Waterbedrijf‘, dat de rioleringszorg overneemt van de gemeenten.
39

Laboratoriumonderzoek naar de vuilscheidende werking van een spruitstuk

In de Leidraad Riolering module B1200 is een principe schets opgenomen voor een spruitstuk zoals dat ontwikkeld is door Edemon Hack van gemeente Breda. Het spruitstuk is ontwikkeld om het ombouwen van gemengde riolering naar (verbeterd) gescheiden riolering mogelijk te maken zonder ingrepen op privé-terrein. Het ombouwen van de binnenriolering op privé-terrein kan dan later plaatsvinden. Het toepassen van een spruitstuk is daarmee een tijdelijke zaak in het ombouwen van gemengd naar (verbeterd) gescheiden.
56

Symposium ‘Interacties binnen het afvalwatersysteem‘

Op 13 juni 2002 vond aan de TU Delft het tweede middagsymposium plaats over interacties binnen het afvalwatersysteem. De symposia waren georganiseerd in het kader van het promotieonderzoek van ir. J.G. Langeveld. Saskia Holthuijsen bezocht het symposium. In dit verslag worden de voordrachten en indrukken van deze dag weergegeven.