Gehele blad

Beschikbaarheid en bedrijfszekerheid van pompinstallaties in rioolgemalen

Gehele blad
13

Inzet van troebelheidsmeters ter bepaling van CZV en drogestof in gemengde rioolstelsels

De inzet van troebelheidsmeters kan in bepaalde situaties zinvol zijn. Bijvoorbeeld wanneer ten behoeve van Real Time Control behoefte is aan een continu signaal dat is gerelateerd aan de vervuiling. Dat is één van de uitkomsten van een praktijkonderzoek in Delft, naar het vuilinsluitend effect van rioolstelsels. Rob Veldkamp en Michel Moens bespreken een aantal onderzoeksresultaten.
33

Beschikbaarheid en bedrijfszekerheid van pompinstallaties in rioolgemalen

Bij het verlenen van een aansluitvergunning voor een rioolgemaal wordt er impliciet van uitgegaan dat het gemaal te allen tijde beschikbaar is. In de praktijk zal een installatie als gevolg van de samenstelling van het afvalwater in storing kunnen vallen en zal een installatie van tijd tot tijd buiten bedrijf gesteld moeten worden voor geplande onderhoudswerkzaamheden. Deze afname van de beschikbaarheid blijkt volgens Rob Joosten een aanzienlijke invloed te hebben op de prestatie van de riolering als totaalsysteem.
51

Nieuwe richtlijnen voor DWA-riolen in Vlaanderen

In dit artikel geven Guido Vaes, Gert Luyckx en Jean Berlamont een overzicht van de belangrijkste nieuwe richtlijnen voor DWA-riolen en de achtergrond ervan. Waarschijnlijk zullen hybride systemen vaak de beste oplossing bieden.
71

Verslag van 9th International Conference in Urban Drainage

Van 8 tot 13 september werd in Portland (VS) de ‘9th International Conference on Urban Drainage‘ gehouden. In dit verslag worden de belangrijkste trends en ontwikkelingen door Gert Luyckx, Guy Henckes, Jeroen Langeveld en Guido Vaes kort toegelicht.
84

Het ontwerp van een Aquafin-pompstation

Afvalwaterzuivering staat in Vlaanderen synoniem voor Aquafin NV. Deze Publiek-Private Samenwerking bewaakt als exploitant de goede gezondheid van haar pompstations en koppelt de ervaring terug om het concept en de werking verder te verbeteren. Vandaar dat Geert Menu beweert dat alle Aquafin-pompstattion direct herkenbaar zijn.
96

De implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Water in Vlaanderen

De Europese Kaderrichtlijn Water verwoordt een nieuwe visie omtrent het duurzaam omgaan met water en schetst het kader voor een integraal waterbeheer. De praktische uitwerking van de richtlijn gebeurt op basis van stroomgebiedbeheersplannen en krijgt vorm in het decreet op het integraal waterbeleid dat de Vlaamse overheid momenteel voorbereidt. Veronique Van Den Langenbergh en John Emery zetten alles op een rijtje.