Gehele blad

Metingen aan rioolslib in het veld en onder laboratoriumomstandigheden

Gehele blad
13

Metingen aan rioolslib in het veld en onder laboratoriumomstandigheden

Om meer inzicht te krijgen omtrent processen in riolen in het algemeen, is door de TU Delft een uitgebreid veldonderzoek in Loenen opgestart. Een aanzienlijk onderdeel van dit veldonderzoek bestond uit het monitoren van troebelheid in een aantal inspectieputten. Niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland wordt getracht om kennis te vergaren omtrent de eigenschappen van rioolsediment en stoftransport in riolen. Dit gebeurt zowel in het veld als onder laboratoriumomstandigheden. Alma Schellart behandelt enkele onderzoeken.
35

Van neerslag tot rioolinloop in vlak gebied

Metingen, heel veel metingen, vooral in drie proefgebieden in Lelystad. Die vormen de kern van het onderzoek dat in 1989 resulteerde in het proefschrift ‘Van Neerslag tot Rioolinloop in Vlak Gebied‘. Achteraf is Frans van de Ven zich steeds meer gaan realiseren dat vooral de forse investering in al die metingen hebben geleid tot een voor de wereld uniek onderzoek. In geen stad of dorp ter wereld is zo intensief, zo langdurig en zo precies gemeten aan neerslag, afvoer, grondwater en waterkwaliteit. En al zeker niet in samenhang met elkaar.
45

Kalibratie van het hydrodynamsiche rioleringsmodel van Loenen

In dit artikel wordt de kalibratie van het rioolstelsel van Loenen nauwgezet beschreven, waarbij de methode voor kalibratie, zoals opgesteld door Clemens (2001), is gevolgd. Volgens Guy Henckens, Jeroen Langeveld en P. van Berkum laten de resultaten zien dat kalibratie van hydrodynamische modellen goed mogelijk is en leidt tot een zeer goede ‘fit‘ tussen model en werkelijkheid. Aan het eind van het artikel wordt er vooruit gekeken naar de toekomst van het kalibreren.
61

Iba of septic tank; de praktijk leert, de keuze is niet moeilijk

Vanaf 1 januari 2005 is het ongezuiverd lozen van afvalwater op het oppervlaktewater niet meer toegestaan. Daar waar huishoudens niet zijn aangesloten op een riolering is het toepassen van Individuele Behandeling Afvalwater systemen (iba‘s) een optie. Jan Broos bespreekt de diverse iba‘s en vergelijkt die met de verbeterde septic tank. Zijn conclusie is overduidelijk.
80

Derde middagsymposium ‘Interacties binnen het afvalwatersysteem‘

Aan de TU Delft vond op 12 juni j.l. alweer het derde jaarlijkse middagsymposium plaats in het kader van het promotieonderzoek van Jeroen Langeveld naar de interacties tussen riolering en afvalwaterzuivering. De deelnemers kregen de resultaten van dit onderzoek ‘vers van het pers‘ voorgeschoteld, hetgeen aanleiding gaf tot enerverende en leerzame discussies. Daarnaast kwamen ook de mogelijkheden om de onderzoeksresultaten te implementeren in de praktijk en de ideeën voor het vervolgonderzoek aan de orde.