Gehele blad

Invoering Europese Norm EN 13508-2

Gehele blad
13

Invoering Europese Norm EN 13508-2 in Nederland

De nieuwe Europese norm EN 13508 deel 2 geeft voor de marktpartijen, betrokken bij het beheer van de riolering in Nederland, een aantal veranderingen, zo schrijft Cees Snaterse. De overeenkomstige huidige Nederlandse norm NEN 3399 ‘Classificatiesysteem bij visuele inspectie van riolen‘ moet worden ingetrokken en de markt moet leren omgaan met de nieuwe norm.
30

Invoering EN 13508-2 in België

De implementatie van EN 13508 in België, Frankrijk en Duitsland komt op veel punten overeen met de Nederlandse situatie. Toch is er een aantal belangrijke verschilpunten te zien, dat zijn oorzaak vindt in onder meer de bestaande infrastructuur van de verschillende actoren die zich in deze sector bewegen en de bestaande wetgeving die van toepassing is op aanbestedingen.
34

Invoering EN 13508-2 in Frankrijk

De implementatie van EN 13508 in België, Frankrijk en Duitsland komt op veel punten overeen met de Nederlandse situatie. Toch is er een aantal belangrijke verschilpunten te zien, dat zijn oorzaak vindt in onder meer de bestaande infrastructuur van de verschillende actoren die zich in deze sector bewegen en de bestaande wetgeving die van toepassing is op aanbestedingen.
38

Invoering EN 13508-2 in Duitsland

De implementatie van EN 13508 in België, Frankrijk en Duitsland komt op veel punten overeen met de Nederlandse situatie. Toch is er een aantal belangrijke verschilpunten te zien, dat zijn oorzaak vindt in onder meer de bestaande infrastructuur van de verschillende actoren die zich in deze sector bewegen en de bestaande wetgeving die van toepassing is op aanbestedingen.
46

Congressen vakbeurs Riolering en Afvalwater

Van 7 tot en met 10 oktober 2003 vond in de Brabanthallen in ‘s-Hertogenbosch de vakbeurs Riolering en Afvalwater plaats. Hieraan gekoppeld was het driedaagse rioleringscongres van de ONRI. In dit verslag zijn de hoofdonderwerpen van de voordrachten en de discussiepunten tijdens deze dagen weergegeven.
70

Hans van der Vlist (VROM) over de Rijksvisie Waterketen

In april 2003 heeft het Ministerie van VROM een rijksvisie op de waterketen uitgebracht. De visie is opgesteld door een vijftal ministeries: Verkeer en Waterstaat, VROM, Binnenlandse Zaken, Economische Zaken en Financiën. Het document beschrijft de visie vanuit de rijksverantwoordelijkheid op de waterketen. Gezien de vele ontwikkelingen in Nederland op dit gebied, werd ir. J. van der Vlist, Directeur-Generaal van VROM, om tekst en uitleg gevraagd over dit belangrijke beleidsdocument.
79

Verslag minisymposium ‘Rioolbeheer: de risico‘s in de hand II‘

Op 26 september is aan de TU Delft het tweede minisymposium gehouden met als thema de onzekerheden bij het beheer van riolering. Het symposium was een vervolg op een symposium met hetzelfde thema gehouden in 2002. Centraal stonden de onderzoeksresultaten van Hans Korving, die een onderzoek naar onzekerheden rondom rioleringsbeheer heeft uitgevoerd aan de TU Delft.
95

Terugblik op: ‘Optimized Control of Urban Drainage Systems‘

In het proefschrift ‘Optimized Control of Urban Drainage Systems‘ (Nelen, 1992) wordt ingegaan op de vragen hoe een ‘optimale‘ sturingsstrategie van (afval)watersystemen kan worden afgeleid en hoe op eenduidige en navolgbare wijze de mogelijkheden van ‘real time‘ sturing kunnen worden gekwantificeerd. De conclusies van het onderzoek zijn nog steeds zeer actueel en er is het afgelopen decennium veel gebeurd op het vakgebied.