Gehele blad

Beheer van hybride riolering

Gehele blad
11

Beheer van hybride riolering

De afgelopen jaren is steeds meer de mening gegroeid dat we moeten evolueren van gemengde rioleringssystemen naar een gescheiden afvoer van afvalwater (naar de rwzi) en regenwater. De bestaande toestand op korte termijn helemaal veranderen is echter praktisch en economisch niet mogelijk, bijgevolg zullen we meer en meer geconfronteerd worden met hybride riolering: een mengvorm van (gedeeltelijk) gescheiden en gemengde riolering. Jean Berlamont gaat in op de voor- en nadelen.
20

Riolering buitengebied; zorg voor kostenverhaal

Jurist Edwin Borghols beschrijft welke mogelijkheden gemeenten hebben in het kader van de Gemeentewet en de gemeentelijke belastingen om kosten van aanleg en onderhoud/beheer van riolering en iba‘s te verhalen in het licht van de huidige stand van zaken van de wetgeving. Naar zijn mening zijn er nu nog teveel juridische discussiepunten om een stabiele rioolrechtenheffing voor de iba‘s te waarborgen.
29

Raamwerk afleiden centrale sturingsregels gepompte rioolstelsels

Elgard van Leeuwen bespreekt de sturingsregels voor de centrale sturing van gepompte afvalwatersystemen, die volgens hem beter op de praktijk kunnen worden afgestemd. De sturingsregels, gevat in een raamwerk, voldoen aan de meest recente eisen vanuit het afvalwaterbeheer op het gebied van transparantie, robuustheid en optimaliteit. Daarmee kunnen zij inspelen op buitengewone situaties, zoals bijvoorbeeld onderhoud, storingen in pompen en kleppen en gestoorde dataverbindingen tussen gemalen en de centrale post.
48

‘De visie van:‘ Henk Vooijs (TOR)

Voor ‘De visie van‘ toog Jean Berlamont naar Wijchen (bij Nijmegen) om daar te spreken met Henk Vooijs, voorzitter van de Taakgroep Onderzoek Riolering (TOR) van de Stichting RIONED. Jaarlijks wordt voor 500.000 euro onderzoek uitgevoerd met betrekking tot riolering. De TOR bepaalt de noden en de prioriteiten en begeleidt per jaar een tiental studies. Een mooie discussie over water en riolering.
53

Verslag IAHR-congres Thessaloniki

Het IAHR (International Association for Hydraulic Research) hield van 25 tot en met 29 augustus 2003 haar dertigste congres in Thessaloniki in Griekenland. De hoeveelheid presentaties was overweldigend, vooral om dat een zeer groot aantal thema‘s aan bod kwam. Ook riolering, international gezien vallend onder het verzamelbegrip ‘Urban drainage‘, is aan bod gekomen. François Clemens doet verslag van de meest opvallende zaken die voor wat betreft riolering de revue passeerden.