Gehele blad

Lining rioleringen: statische berekeningen volgens richtlijn ATV-M 127-2

Gehele blad
11

Benchmarking als instrument voor de rioleringszorg

Gemeenten willen weten hoe hun rioleringszorg ervoor staat. Het antwoord is te vinden door naar andere gemeenten te kijken. Hoe doen zij het, maar vooral, wat kunnen gemeenten van elkaar leren? Om daarachter te komen, is een methodiek ontwikkeld: benchmarking. Karst Jan van Esch en Aad Oomens doceren.
28

‘De visie van‘: Bert Palsma (STOWA)

Michel Moens had een gesprek met Bert Palsma, onderzoekscoördinator waterketen bij de STOWA. Hij heeft onder meer een boodschap aan de waterbeheerder. ‘Werk aan de bewustwording door op lokaal niveau te laten zien wat er gebeurt. Zorg dat je tijdig aan tafel zit, laat zien wat je doet, neem je verantwoordelijkheid en kom goed beslagen ten ijs!‘
35

Meting en parameterbepaling van droogweerafvoer in rioleringen

Bij het ontwerp van rioleringsstelsels werd vroeger doorgaans slechts in beperkte mate aandacht besteed aan de hydraulische karakteristieken van de droogweerafvoer. In dit artikel geeft Johan van Assel een overzicht van het onderzoek dat in Vlaanderen is uitgevoerd op het vlak van droogweerparametrisatie.
55

Lining van rioleringen: statische berekeningen volgens de richtlijn ATV-M 127-2

In enkele landen bestaan richtlijnen hoe men linersystemen voor de renovatie van rioleringen moet berekenen. Bernhard Falter bespreekt hoe volgens de Duitse richtlijn met verschillende parameters wordt rekening gehouden om liners op hun stabiliteit te dimensioneren.
89

Rioleringswetenschap in den vreemde: ervaringen uit Canada

Enige tijd geleden werd Bert van Duin door de redactie gevraagd om een bijdrage te leveren over zijn ervaringen in Canada. Hoewel het blad Rioleringswetenschap allereerst is gericht op de beoefenaars van het vak in Nederland en België, kan een dialoog met vakgenoten in andere delen van de wereld informatief en interessant zijn.