Gehele blad

Modelleren van water-op-straat

Gehele blad
8

Bepaling kostenaandeel van hemelwaterafvoer in de afvalwaterketen

In opdracht van RIZA en de CIW voerden Arjen van Nieuwenhuijzen, Marlies Kampschreur en Ab Dirkzwager het onderzoek Kostenaandeel Hemelwater in de Afvalwaterketen uit. Het onderzoek had tot doel inzicht te geven in de kosten van de afvoer en verwerking van de neerslag- en grondwatercomponent in de afvalwaterketen.
21

Sedimenttransport in riolen: vanuit de praktijk terug naar het lab

Op verzoek van de redactie blikt Rob Kleijwegt terug op vier jaar fundamenteel onderzoek naar sedimenttransport in riolen. Om de betekenis van het onderzoek voor de rioleringspraktijk te beschrijven, grijpt de auteur terug naar het perspectief van 1992, het jaar dat hij promoveerde.
30

Modelleren van water-op-straat

Dit artikel geeft een weergave van de resultaten van het onderzoek dat, in het kader van een eindwerk (Herbos, 2004), werd uitgevoerd aan het Laboratorium voor Hydraulica van de Leuven (België). Bij dit onderzoek werd er door Raf Bouteligier, Guido Vaes, Jean Berlamont dieper ingegaan op wat er gebeurt als het rioolstelsel er niet in slaagt het toestromende water te verwerken en overstroomt.
41

Rekening houden met Rioolvreemd water?

Bert Palsma, Arend-Jan van de Kerk en Henk van Wieringen beschrijven de zogeheten DWAASmethodiek (DWA-Analyse-Systematiek) en de resultaten van een STOWA-vervolgonderzoek, waarbij DWAAS is toegepast op de verzorgingsgebieden van 23 awzi‘s, waar twaalf procent van het totale geloosde afvalwater in Nederland wordt behandeld..
48

Vierde Internationale Conferentie over Rioolprocessen en -Netwerken

Van 22 tot en met 24 november 2004 werd op het eiland Madeira (Portugal) de ‘4e Internationale Conferentie over Rioolprocessen en -Netwerken‘ gehouden. Doel van de conferentie was het samenbrengen van wetenschappers en praktijkingenieurs om resultaten van recent onderzoek te presenteren en om gezamenlijk fysische, chemische en biologische processen in het riool, evenals aan de riolering gerelateerde structurele aspecten te beschouwen. Rémy Schilperoort en Cathelijne Flamink behandelen enkele interessante bijdragen.
55

Zesde internationale conferentie over Urban Drainage Modelling

Van 15 tot 17 september 2004 vond in Dresden (Duitsland) de 6de internationale conferentie plaats over ‘Urban Drainage Modelling‘. Het domein breidt zich uit over alle aspecten van het integrale waterbeheer in de stedelijke omgeving. Guido Vaes, Hans Korving en Cathelijne Flamink bespreken de verschillende thema‘s van deze conferentie.