Gehele blad

Risicomanagement in de rioleringszorg

Gehele blad
9

De visie van Eilard Jacobs

Het werkterrein ‘Riolering en Stedelijk Waterbeheer‘ is sterk in beweging. De nieuwe bestuurlijke term ‘Stedelijke wateropgave‘ is daar een afspiegeling van. Eilard Jacobs, voorzitter van de Contactgroep Stedelijk Waterbeheer, speelt daarin al jarenlang een prominente rol. Dick Vat en Willem-Jan Schampers vroegen Jacobs naar zijn visie op de verschillende processen die momenteel aan de gang zijn.
12

Internationale Bibliografische Databank

De Stichting RIONED, de TU Delft en de KU Leuven hebben de mogelijkheden onderzocht voor het opzetten van een overzicht van recente onderzoeksresultaten. Dit heeft geleid tot een webapplicatie met een onderliggende databank. Ton Beenen, Guido Vaes, Raf Bouteligier en Robin Veldkamp waren nadrukkelijk bij de ontwikkeling betrokken.
20

DWA-Kalibratie Apeldoorn

Tussen 1998 en 1999 is gewerkt aan de kalibratie van het hydrodynamische rekenmodel van het rioolstelsel van de gemeente Apeldoorn. Harry van Mameren gaat in op de kalibratie van de DWAstromen. Binnen reeksberekeningen is het namelijk van groot belang om de combinatie van DWAaanbod en pompcapaciteit juist te modelleren.
48

Risicomanagement in de rioleringszorg

Hans Korving, François Clemens, Aad Oomens, Mathijs Kok en Ton Beenen schetsen, op basis van het rapport ‘Kader voor risicomanagement in de rioleringszorg‘, hoe, en met welke prioriteitsstelling het zogehten ‘risicodenken‘ in de rioleringszorg kan worden geïntroduceerd.
75

Het vuilscheidend rendement van overstortconstructies

Overstortvolumes en -debieten kunnen met grote nauwkeurigheid worden berekend met de beschikbare softwarepakketten. Wat de kwaliteit van het overstortende water betreft, zijn de mogelijkheden veel beperkter. Gert Luyckx benadert het vuilscheidend rendement meer algemeen, uitgaande van de bezinkingstheorie.
86

Performatie-indicatoren voor afvalwaterzuivering en rioleringssystemen

In Vlaanderen wordt de praktische implementatie van investeringen in collectoren en zuiveringsinstallaties en de exploitaties ervan, uitgevoerd door Aquafin. Guido Vaes, Patrick Swartenbroekx, F. Provost, S. Van den Broeck en L. Bourgoing gaan in op de opstelling van het typische Vlaamse afvalwatersysteem aan performantie-indicatoren, m.b.t. het optimaal bedrijven van het zuiveringsinstallatie- en rioleringssysteem.
94

DayWater Final Conference, Parijs 3 en 4 november 2005

Het prototype van de Hydropolis website is het resultaat van het Europese onderzoeksproject Daywater. Daywater was gericht op de ontwikkeling van informatie en hulpmiddelen om de Europese waterbeheerder te ondersteunen bij het duurzaam omgaan met regenwater in de stedelijke omgeving. Jeroen Kluck, Roel Valkman, Govert Geldof en Pieter Lems doceren.
102

Vijfde middagsymposium ‘Interacties binnen het afvalwatersysteem‘

Op donderdag 8 december vond op de TU Delft het vijfde jaarlijkse middagsymposium ‘Interacties binnen het afvalwatersysteem‘ plaats in het kader van het gelijknamige promotieonderzoek aan de TU Delft. Cathelijne Flamink en Rémy Schilperoort bespreken de dag.