Gehele blad

'Riolering is een continue ontdekkingstocht'

Gehele blad
7

De visie van Marie-claire ten Veldhuis

Ze maakte een jaar of vier geleden de oversteek van landelijk waterbeheer naar stedelijk waterbeheer en riolering en is inmiddels een bekend nieuw fris gezicht in het ‘gilde‘ van riolisten. Jean Berlamont en Michel Moens spraken met Marieclaire ten Veldhuis, docent-onderzoeker aan de Technische Universiteit van Delft.
11

Benchmark rioleringszorg: resultaten uitvoering cluster 1 en doorontwikkeling van het instrument

In 2005 werd, in opdracht van stichting RIONED, Cluster 1 van de benchmark riolering uitgevoerd. Volgens Jeroen Langeveld, Hein Herbermann en Koos van Dijken zijn de belangrijkste conclusies, op basis van de uitvoering van cluster 1, het in beeld komen van bedrijfsinterne factoren als belangrijkste verklaring voor de score van een gemeente op een bepaalde KPI en de conclusie dat de benchmark als zodanig in staat is om ontwikkelingen in de rioleringszorg in beeld te brengen.
29

De rol en aanpak van informatie en ICT in de rioleringszorg

Het gebruik van informatie en ICT in de rioleringszorg neemt toe. Informatiemiddelen kunnen ondersteunen in de rioleringstaken van gemeenten. Ze kunnen zelfs als katalysator werken voor verbetering van werk- en bedrijfsprocessen en daarmee de effectiviteit en efficiëntie van de rioleringszorg. Maar wat is de beste aanpak hiervoor, vraagt Erwin Castelijn zich af.
43

De keten verandert... langzaam maar zeker!

Op verschillende plaatsen in Europa worden initiatieven genomen, gericht op de ontwikkeling van nieuwe concepten voor afvalwaterinzameling, - transport en - behandeling. Deze concepten zijn gebaseerd op scheiding van afvalwaterstromen aan de bron. Het uiteindelijke doel van deze initiatieven is het ontwikkelen van een efficiënter systeem voor de afvalwaterketen. Adriaan Mels, Grietje Zeeman, Katarzyna Kujawa-Roeleveld, Bert Palsma en Bjartur Swart doceren.
48

Hydraulische modellering van de tweezijdige interactie tussen riool- en rivierstelsels

Waterlopen en rioleringen worden meestal afzonderlijk bestudeerd. Dit is voornamelijk zo vanwege de verdeling van de bevoegdheden in het waterbeleid en beperkingen in de integratie tussen de verschillende beleidsorganen. Nochtans bestaat er tussen beide systemen een belangrijke wisselwerking. Annelies Bolle, Annelies Demuynck, Patrick Willems, Raf Bouteligier, Jean Berlamont gaan er dieper op in.
60

Risicomanagement bij bestuurlijke besluitvorming

Het risicoprofiel van waterschappen neemt toe met het complexer worden van de taken. Bestuurlijke besluitvorming kent uiteindelijk een of meer subjectieve elementen. Peter Hermans schetst de legitimering van de bestuurder. Daarbij is gekozen voor het Sociaal Contract als centraal element. Vervolgens wordt ingegaan op drie typen risico‘s waarmee bestuurders te maken krijgen. Voor elk type risico wordt kort aangegeven welke gereedschappen bruikbaar zijn om de risico‘s te verminderen of te objectiveren.