Gehele blad

Bepaling restlevensduur van asbestcement persleidingen met georadar

Gehele blad
6

Bepaling restlevensduur van asbestcement persleidingen met georadar

Asbestcement was tot voor enkele jaren een veel gebruikt bouwmateriaal. Het is sterk, vuurvast en kan gemakkelijk bewerkt worden. Het materiaal werd als onverslijtbaar beschouwd. Zo bestaat een groot deel van het drinkwaterdistributienet uit asbestcement leidingen. Bij afvalwatertransport werden asbestcement leidingen af en toe gebruikt als persleiding.
17

Invloed van klimaatverandering op ontwerpparameters voor rioleringen en buffervoorzieningen

In het licht van de huidige kennis rond de problematiek van de klimaatverandering werd de ontwerpneerslag voor het dimensioneren van rioleringsstelsels en buffervoorzieningen in Vlaanderen onder de loep genomen, en geëxtrapoleerd tot het jaar 2100. Er werd gebruik gemaakt van het voorbereidend onderzoek dat werd uitgevoerd in het kader van het project CCI-HYDR voor Federaal Wetenschapsbeleid (Ntegeka et al., 2008; Willems et al., 2009).
32

Het uithardingsgedrag bij onverzadigde polyesterharsen

Bij de controle van gerealiseerde liningen worden proefstukken in een laboratorium beproefd, dit zijn korte duur eigenschappen. Het is van belang, dat naast de sterkte en stijfheid op korte termijn ook inzicht wordt verkregen in de mate van uitharding, omdat alleen bij volledige uitharding de relatie met de lange duur beproeving te leggen is. Het onderzoek naar de uitharding van de hars kan op een aantal manieren plaatsvinden. Meest gebruikelijk zijn reststyreen metingen, DMA-methode, een DSC-analyse en een temperatuur gemoduleerde DSC-analyse.
42

Rationeel vervangen van riolering op basis van zetting

In de uitgave van Rioleringswetenschap van maart 2009 heeft u kunnen lezen dat Amsterdam streeft naar een rationele aanpak van het rioolbeheer (van Esch et al., 2009). Het huidige beheer is gericht op het onderzoeken, beoordelen en het nemen van beheersmaatregelen op object niveau. Voor de toekomst wordt gestreefd naar beheer op drie niveaus: stad (systeem), stelsel en object niveau.