Gehele blad

Voorbeschouwing seminar toekomst van de afvalwaterketen

Gehele blad
4

Voorbeschouwing seminar toekomst van de afvalwaterketen

Op 12 oktober komen de redacties van Rioleringswetenschap en Afvalwaterwetenschap bijeen om zich te beraden op de fusie van de beide bladen. De vorm die we voor de bijeenkomst kiezen is die van een seminar.
10

‘De visie van‘: Hanneke Cusell

De contacten met Hanneke Cusell zijn gelegd door haar collega Egbert Baars. Het idee om Hanneke te interviewen komt voort uit het feit dat de gemeenten in Nederland er een taak op het gebied van grondwater bij hebben gekregen. Grondwater is nu net een van de aandachtsgebieden waar Hanneke zich mee bezighoudt, vandaar.
16

Afstudeerwerken (MSc thesis) aan de KULeuven 2008 - 2009

Deze Masterproef kadert binnen het Belgische onderzoeksproject CCI-HYDR (Climate Change Impact on HYDRological extremes along rivers and urban drainage systems) en het project ‘Actualisatie en extrapolatie van hydrologische parameters in de nieuwe Code van Goede Praktijk voor het Ontwerp van Rioleringssystemen‘ dat in opdracht van de Vlaamse overheid wordt uitgevoerd. Beide aan de afdeling Hydraulica van de KULeuven.
20

Toepasbaarheid van regenradar voor stedelijk waterbeheer

De laatste jaren is de aandacht voor de toepassing van weerradars voor het meten van de ruimtelijke verdeling van de neerslag sterk gegroeid. Ook de kwaliteit van radarneerslagmetingen is toegenomen. Dit geschiedt enerzijds door ontwikkelingen in de toegepaste radartechnologie en anderzijds door radarwaarnemingen te corrigeren op basis van grondregenmeters.