Gehele blad

Inzicht in samenstelling hemelwater en rendementen lamellenfilter, zandfilter en bodempassage

Gehele blad
5

Het rioolstelsel van de toekomst

In het septembernummer van Rioleringswetenschap waagden de redactieleden van dit blad zich aan bespiegeling rondom ‘het rioolstelsel van de toekomst‘. Dat artikel eindigde met een oproep voor het reageren met eigen visies en opmerkingen.
19

Indicatoren voor de beoordeling van de werking van de gemeentelijke rioolinfrastructuur

In Vlaanderen in Aquafin verantwoordelijk voor de transport van afvalwater vanaf het ‘overnamepunt‘ en de zuivering ervan (bovengemeentelijk niveau), terwijl de gemeenten verantwoordelijk zijn voor de inzameling van het afvalwater en het transport tot aan het ‘overnamepunt‘. Guido Veas en consorten zetten indicatoren voor beoordeling van de werking van de gemeentelijke rioolinfrastructuur op een rij.
36

Inzicht in samenstelling hemelwater en rendementen lamellenfilter, zandfilter en bodempassage

Van 2006 tot medio 2008 is in Arnhem-Zuid uitgebreid onderzoek gedaan naar de kwaliteit van afstromend regenwater dat via gescheiden stelsels loost op het oppervlaktewater. Tevens is de werking van drie speciaal voor dit doel aangelegde full-scale randvoorzieningen onderzocht. Jeroen Langeveld, Erik Liefting en Henk Velthorst presenteren de resultaten van het onderzoek.
54

Water in de stad: een risico voor de volksgezondheid?

Op 19 februari werd in Houten een mini-symposium gehouden met als thema ‘Water in de stad: een risico voor de volksgezondheid?‘ Heleen de Man, Imke Leenen en Marie-Claire ten Veldhuis doen verslag.
58

Een andere aanpak van rioleringsbeheer in Amsterdam

In de afgelopen 15 tot 20 jaar heeft Amsterdam het rioleringsbeheer verder verfijnd. In vergelijking met andere gemeenten wordt meer en vaker geïnspecteerd. Door het ouder worden van de stelsels moeten de vervangingsinspanningen omhoog.
70

Toetsing van meetplannen en onderzoeksvragen en toepassing daarvan in een praktijksituatie

Onderzoek heeft aangetoond dat we nog onvoldoende betrouwbare informatie hebben over stofstromen in afvalwatersystemen. RIONED en STOWA hebben gevraagd hiervoor een checklist en een meetprotocol op te stellen.
79

De invloed en de modellering van stedelijke afwatering op piekafvoer in waterlopen

Oppervlaktewateren en rioleringssystemen worden meestal apart bestudeerd. Toch kunnen er belangrijke interacties zijn tussen de twee watersystemen. Om deze te kunnen inschatten moeten ze ook effectief in rekening worden gebracht bij de modellering.