Gehele blad

Meten neerslag met behulp van lokale neerslagradar

Gehele blad
6

‘De visie van‘: Ariane Cruz

Het zijn de laatste uren voordat ze met zwangerschapsverlof gaat. Zichtbaar stralend en enthousiast om haar visie als jonge rioleur kenbaar te maken aan de vakwereld, sluit Ariane Cruz, technisch beleidsmedewerkster bij de gemeente Heemskerk, een drukke periode af met een interview voor Rioleringswetenschap. Egbert Baars en Michiel Moens spraken met haar.
8

Riolering en Utopia

In het vorige nummer van Rioleringswetenschap heeft een aantal redactieleden zijn visie op het ‘riolerings Utopia‘ gegeven. Door vakantieperikelen moest Francois Clemens toen verstek laten gaan. Wat hem bij het lezen van de filosofieën opviel, was der en niet werd ingegaan op wat ‘Utopia‘ nu eigenlijk is. Iedereen spreekt er wel over en heeft wel een soort vaag idee wat het zou moeten zijn, maar de details ...
11

Farma en consoorten in het riool

Het afvalwater dat in het riool terecht komt, is beladen met meerdere tientallen, moelijk afbreekbare organische stoffen. Ze worden micropolluenten genoemd en zijn afkomstig van allerhande persoonlijke verzorgingsproducten, farmaceutica, pesticiden en gebruiksgoederen. Ondanks hun lage concentraties kunnen deze componenten in sommige gevallen biologische effecten teweegbrengen. Willy Verstraete en Willem Dhooge bespreken het probleem.
19

Bezinkbaarheid verontreinigingen in slib bezinkvoorziening regenwater

Voor het ontwerpen van bezinkvoorziening bij regenwaterlozingen is er onvoldoende inzicht in hoe snel de bezinken. Om meer inzicht te krijgen hebben Jeroen Kluck, Tauw, Erno de Graaf en Egbert Baars het slib uit de bezinkvoorzieningen in het Julianapark te Amsterdam uitgebreid geanalyseerd. Dit heeft geresulteerd in bezinkcurves voor de bezinkbaarheid van verontreinigingen.
30

Problemen met H2S: praktijkervaring in Vlaanderen

Geurhinder aan de uitstroom van persleidingen was de eerste aanzet tot een onderzoek dat naar sulfiden leidde. Sven Smolders, Luc Verhoest, Christ Thouye en Greet De Gueldre toonden aan dat H2S-gas de gemeenschappelijke deler is voor veel problemen in de riolen en op de waterzuiveringsinstallaties.
42

Verkennend praktijkonderzoek naar verbeteringsmogelijkheden overstortmetingen

Heleen de Man beschrijft de resultaten van een verkennend praktijkonderzoek naar de ‘best practice‘ voor het meten aan overstortputten.
56

Meten neerslag met behulp van lokale neerslagradar

Dit artikel beschrijft eerst het werkingsprincipe van een neerslagradar. Daaruit blijkt reeds dat het meten van neerslag met behulp van radar onderheivig is aan een aantal foutenbronnen, waarvoor niet altijd gemakkelijk kan worden gecorrigeerd. Nadien wordt de eigenlijke proefopstelling meer in detail besproken, waarna de eerste resultaten worden toegelicht door Toon Goormans, Patrack Willems, Johan Van Assel en Jean Berlamont.