Gehele blad

Schatting van gezondheidsrisico‘s als gevolg van water op straat

Gehele blad
6

Nieuwe wetgeving: optimaal rioolstelsel of utopie?

In het redactioneel van de vorige editie van Rioleringswetenschap wordt aangekondigd dat de redactie zich heeft voorgenomen zich te gaan verplaatsen in een utopische wereld, om daarin een nieuwe stad te gaan bouwen. Deze stad moet dan worden voorzien van een vuilwaterriool, een hemelwaterstelsel en een ontwateringstelsel, ontworpen met de ruimte die de nieuwe Nederlandse wetgeving ons geeft. Een bespiegeling van Michiel Geise.
11

Samenbrengen Onderzoek en Beleid in ondersteuning implementatie KRW

Veel van de huidige watergerelateerde onderzoeksprojecten hebben al operationele bindingen ontwikkeld met praktijkmensen in verschillende rivierbekkens. Onderzoeksresultaten zijn echter niet eenvoudig beschikbaar voor waterbeheerders en beleidsmakers en omgekeerd hebben onderzoekers gebrek aan inzicht in de noden van de beleidsmakers. Het Europese project SPI-Water stelt een aantal concrete acties voor om deze kloof in communicatie te overbruggen.
20

Biologische verwijdering van sulfide

Victor Hugo beschreef in ‘Les Misérables‘ levindig de riolen van Parijs als ‘een sarcofaag waar verstikking zijn klauwen toont in het vuil en je bij de keel grijpt...‘. Grote boosdoener is het gevaarlijke en toxische gas waterstofsulfide, geproduceerd in het zuurstofarme rioolwater. Omzetting van het gas is zwavelzuur veroorzaakt ernstige betoncorrosie van de rioolbuizen. Beiden geschikte bacteriën en biologische oplossingen?
28

Schatting van gezondheidsrisico‘s als gevolg van water op straat

Water op straat brengt een risico voor de volksgezondheid met zich mee. Dit artikel beschrijft een studie die is uitgevoerd naar de omvang van dit risico. De resultaten van microbiologische analyses van afvalwater en water-op-straatsimulaties zijn gebruikt in de methode Quantitative Microbial Risk Assessment. Deze mothode gebruikt ingeslikte hoeveelheden pathogene organisme om met behulp van een dosis-responsrelatie infectiekansen te berekenen.
45

Tweezijdige modelkoppeling met OpenMI

De KRW focust op een minimale waterkwantiteit en een goede waterkwaliteit per stroomgebied tegen 2015. Met deze richtlijn in het achterhoofd werd de ‘Open Modelling Interface‘ of kortweg OpenMI ontwikkeld. Dit is een standaard die toelaat om verschillende softwarepakketten met elkaar te laten communiceren tijdens de simulatie. Een zeer nuttige toepassing van OpenMI is het realiseren van een tweezijdige koppeling van hydraulische modellen die verschillende delen van het watersysteem beschrijven.
56

Bezinking in ronde leidingen

Onlangs werd in dit blad een ontwerpmethode voor ronde (berg)bezinkleidingen beschreven. De toepassing van de methode bij het dimensioneren van een bezinkleiding in een regenwaterstelsel leidde tot onwaarschijnlijk grote rendementen voor een zeer korte leiding. Dit was voor Marcel Reijs aanleiding de bezinkingsformule aan een nader onderzoek te onderwerpen en de uitkomsten te vergelijken met die van andere bezinkingstheorieën.