Gehele blad

Klimaatontwikkeling en Riolering

Gehele blad
4

‘De visie van:‘ Paul van Berkum

Paul van Berkum, hoofdpersoon van ‘De Visie van‘ van dit nummer van Rioleringswetenschap, was laatstelijk chef van bureau Waterhuishouding van de gemeente Apeldoorn. Hij begon zijn carrière, na zijn hts-opleiding, bij ingenieursbureau Witteveen-Bos. ‘Gelijk in de riolering, het bedrijf had veel werk in Zeeland‘, grinnikt Van Berkum. Wicher Worst en Egbert Baars tekenden op.
10

Klimaatontwikkeling en Riolering: Strategie Maatregelen

Harry van Luijtelaar, Wouter Stapel en Michel Moens beschrijven de opzet, resultaten en conclusies van het project ‘Klimaatontwikkeling en Riolering: Strategie Maatregelen‘. Het doel van dit project was strategieën te formuleren om vooral kosteneffectief te kunnen inspelen op een mogelijke ontwikkeling van het klimaat.
21

LIBRA: prioritering van investeringen in rioleringen

Wanneer investeringsplannen worden opgemaakt voor rioleringen en waterzuivering, is het een probleem om projecten van totaal verschillende aars met elkaar te vergelijken. Steven Van den Broeck en Guido Vaes verhalen over het LIBRA-instrument, dat is ontwikkeld voor de evaluatie van projecten van riolering en waterzuivering m.b.t. het ecologische impact.
27

Onderzoek naar technieken voor de behandeling van overstortwater

Om ook in de toekomst aan de Europese kader richtlijn water te kunnen voldoen, moeten voor het verwijderen van visuele vervuiling en van opgeloste stoffen en micro-verontreinigingen nieuwe zuiveringstechnieken worden ontwikkeld en geïntroduceerd. Sirgrid Scherrenberg en Jaap van der Graaf beschrijven een onderzoek hiernaar aan de TU Delft.
38

PASST een RTC strategie in Vlaanderen?

Geert Dirckx, Chris Thoeye, Greet De Gueldre en Boudewijn Van De Steene bespreken de werking van de ‘management tool‘ PASST en in het bijzonder de parameters die moeten worden bepaald om te komen tet een globaal idee van het Real Time Control-potentieel van een stelsel. PASST werd getest op de 31 zuiveringsgebieden van het Netebekken.
53

Verantwoord modelgebruik bij investeringen in het riool

Sinds 1995 worden in Nederland de richtlijnen uit de Leidraad Riolering toegepast om het hydraulisch en milieutechniesch functioneren van gemengde rioolstelsels te toetsen. Francois Clemens en Marcel Boomgaard evalueren de oorspronkelijke doelstellingen van de Leidraad, aan de hand van tien rioleringsplannen die gedurende de afgelopen zes jaar door diverse adviesbureaus zijn opgesteld.
58

International IWA Conference on Sewer Operation and Maintenance

Van 26 tot en met 28 oktober 2006 vond in Wenen de tweede internationale conferentie over rioleringsbeheer plaats. Er namen zo‘n negentig mensen aan deel. In zijn algemeenheid is het een nuttige en informatieve conferentie geweest. Egbert Baars licht de meest interessante onderwerpen er uit.