Gehele blad

Duurzame waterbehandeling van tijdelijke evenementen

Gehele blad
150

Duurzame waterbehandeling van tijdelijke evenementen

Muziekfestivals en andere tijdelijke evenementen hebben een belangrijke milieu-impact. Behandeling van het afvalwater afkomstig van dergelijke evenementen is noodzakelijk indien er geen huishoudelijke afvalwaterzuivering aanwezig is. Beschreven studie toonde aan dat actief koolfiltratie een geschikte en performante techniek is voor de behandeling van afvalwater afkomstig van tijdelijke evenementen.
160

Terugwinnen nutriënten uit zwart water vanuit Nederlands perspectief

Dit artikel gaat nader in op de terugwinning van nutriënten uit het zwarte (toilet) water. Tegelijkertijd moet hierbij rekening worden gehouden met de twee andere doelen van sanitatie: de bescherming van de publieke gezondheid en het milieu. Bescherming van het milieu betekent in Nederland en principe dat voldaan moet worden aan de lozingseisen voor stikstof van 10 mg N I-1 en fosfaat van 1 mg P I-1.
169

Het meten van het reversibele en irreversibele vervuilingpotentieel van membraan bioreactorslib via de MBR-VFM methode

De VFM-methode is uitgebreid van een dead-end mode naar een cross-flow mode voor het meten van het vervuilingspotentieel van slib in membraan bioreactoren. Ook de vervuilingseigenschappen van MBR-slib zijn zeer complex en dus niet mathematisch modeleerbaar, waardoor een standaard meting aangewezen is.
179

Biologische verwijdering van sulfide

Victor Hugo beschreef in ‘Les Misérables‘ levindig de riolen van Parijs als ‘een sarcofaag waar verstikking zijn klauwen toont in het vuil en je bij de keel grijpt...‘. Grote boosdoener is het gevaarlijke en toxische gas waterstofsulfide, geproduceerd in het zuurstofarme rioolwater. Omzetting van het gas is zwavelzuur veroorzaakt ernstige betoncorrosie van de rioolbuizen. Beiden geschikte bacteriën en biologische oplossingen?
187

Delft Filtratie Karakterisering methode

De TU Delft heeft een methode ontwikkeld waarmee getracht wordt de filteerbaarheid van een gegeven slibmonster exclusief te relateren aan de eigenschappen van het slibmonster. In dit artikel wordt deze zogenaamde Delft Filtation Characterisation method (DFCm) nader toegelicht. Daarnaast wordt een overzicht gegeven van enkele onderzoeksresultaten.
200

Verslag ‘Sanitation Challenge‘

Van 19 tot en met 21 mei vond in Wagenningen de ‘Sanitation Challenge: an International Conference on new Sanitation Concepts and Models of Governance‘ plaats. Het voornaamste doel was om de verschillende groepen die betrokken zijn bij onderzoek, ontwikkeling en omplementatie van (nieuwe) sanitatie in een wetenschappelijke omgeving bij elkaar te brengen en discussie over potentiële oplossingen, zowel op technisch als sociaal niveau, mogelijk te maken.