Gehele blad

Zuiveringsapparatuur en -systemen van de 20e eeuw

Gehele blad
143

Thermostabiel ferritine voor bionanotechnologische fosfaatverwijdering

Eutrofiering van ecologisch gevoelige wateren kan worden tegengegaan door adequate fotfaatverwijdering van het ingelaten afval- en oppervlaktewater. Bestaande fysisch-chemisch en biologische methoden zijn niet toereikend om het gewenste fosfaatniveau eenvoudig en systematisch te bereiken en daarom is er onderzoek gedaan naar een alternatieve bionanotechnologische manier om fosfaat te verwijderen tot 0,01 mg/l.
150

Ontwikkeling structurele aanpak continue gebruik actief slibmodellen in dagelijks beheer RWZI‘s

Een structurele aanpak voor het continue gebruik van dynamische slibmodellen in het dagelijks beheer en bedrijfsvoering van RWZI‘s werd ontwikkeld en geëvalueerd. Het globale doel is om kennis en in-huis competentie te genereren voor het betrouwbaar gebruik van dynamische modellen in de praktijk. De methodologie werd succesvol toegepast op een 50.000 IE huishoudelijk EBPR zuivering (Haaren).
160

Zuiveringsapparatuur en -systemen van de 20e eeuw

Dit artikel is in feite hoofdstuk 10 van het RIZA-rapport 2006-11, getiteld: ‘Afvalwaterzuivering in Nederland; beerput van oxidatiesloot‘. Veel van de in dat hoofdstuk beschreven apparatuur en technologische concepten zijn niet meer in gebruik en daardoor onbekend bij veel van de huidige zuiveraars.
187

Waterhergebruik: goede praktijk en hindernissen

Dit artikel bespreekt de handleiding van het Europese onderzoeksproject Aquarec en gaat dieper in op de punten die bijzondere aandacht vereisen in de sensibilisering voor waterhergebruik. Eén van deze aandachtspunten is de integratie van een transparante methodiek voor inschatting en beheersing van risico‘s in de regelgeving en in ontwerp/bedrijfsvoering.
195

Meetcampagne in afvalwatertransportsysteem naar RWZI Eindhoven

In de RWZI van Eindhoven en het afvalwtertransportsysteem naar de zuivering toe wordt momenteel een uitgebreid meetnetwerk opgezet. om inzicht te krijgen in mogelijkheden tot reductie van lozingen, wordt een optimalisatiesstudie uitgevoerd doe waterschap De Dommel, in samenwerking met tien gemeenten in het gebied.
204

The 4th IWA International Membranes Conference

De vierde internationale membraanconferentie werd gehouden van 15 tot en met 17 mei in Harrogate. Ongeveer vierhonderd deelnemers hebben verschillende vak- en toepassingsgebieden van membranen in de watertechnologie voorbij zien komen in bijna tweehonderd presentaties.