Gehele blad

Spoelputten als systemen om afzettingen in riolen te vermijden

Gehele blad
5

Spoelputten als systemen om afzettingen in riolen te vermijden

In dit artikel lichten Raf Bouteligier, Reza H.S.M. Shirazi en Jean Berlamont de resultaten toe van twee studies rond de spoelput van het type ‘Giehl‘. De ene werd uitgevoerd aan de Fachhochschule Münster en de andere aan het Laboratorium Leuven.
24

‘De visie van:‘ prof.dr.ir. Mathieu Weggeman

Mathieu Weggeman is hoogleraar organisatiekunde, in het bijzonder innovatiemanagement, aan de TU Eindhoven aan de faculteit Techniek en Management. Hij is auteur van diverse boeken op het gebied van organisatie en management, die opvallen door hun bondigheid, herkenbaarheid en toepasbaarheid in de praktijk van alledag. Hierbij spreekt Weggeman een taal die technici, maar ook bestuurders, begrijpen.
28

De vuilmissie van regenwaterstelsels

In de laatste jaren is er veel gemeten aan de effecten en de kwaliteit van afstromend regenwater. Volgens Floris Boogaard val het over het algemeen uit literatuur af te leiden dat de concentraties stoffen in het afstromend regenwater per meetlocatie sterk verschillen en op eenzelfde locatie of zelf binnen een neerslaggebeurtenis sterk uiteen kunnen lopen.
42

Recente ontwikkelingen en trends op het gebied van dynamisch gedrag (waterslag) in afvalwaterpersleidingen

Ruud Lemmens schrijf over de huidige ontwerpmethode voor afvalwaterpersleidingen met betrekking tot het dynamisch gedrag (waterslag), die wordt afgezet tegen de ontwikkelingen op het gebied van onder meer normalisatie, rekenmethoden en simulatieprogramma‘s en dynamische karakteristieken van leidingencomponenten.
52

Reflecties bij waterslagbeveiliging van persleidingen voor afvalwater

De uitbouw van het waterzuiveringsnetwer in Vlaanderen brengt met zich mee dat het aantal pompstations voor het verpompen van afvalwater snel toeneemt. Aan de hand van een aantal voorbeelden, geven Ronny Verhoeven en Robert Banasiak een overzicht van de problematiek van drukstooetbeveiliging bij persleidingen voor afvalwater.
64

Richtlijnen voor het ontwerp, aanleg en beheer van wadi‘s

Enkele richtlijnen voor het ontwerp, aanleg en beheer van infiltratievoorzieningen en hun achtergrond worden weergegeven door Floris Boogaard en Ronald Wentink. Hiervoor is ondermeer gebruik gemaakt van meetresultaten van infiltratievoorzieningen in Nederland. Uiteindelijk worden de richtlijnen in de conclusies op een rij gezet.
81

Regenwaterconferentie, 30 november 2004, Düsseldorf (Duitsland)

Op 30 november 2004 vond in Düsseldorf (Duitsland) de conferentie ‘Standpunkte zum Niederslagswasser - Verantwortung und Entwicklung‘ plaats. Doel van deze bijeenkomst was om de manier waarop met nieuwe regelgeving (over het schadeloos afvoeren van regenwaer en de Kaderrichtlijn water) en richtlijnen moet worden omgegeaan in het ómgaan met neerslag‘.