Gehele blad

Een oriëntatie op volksgezondheid en ‘water in de stad‘

Gehele blad
11

Een oriëntatie op volksgezondheid en ‘water in de stad‘

De gevaren voor de Volksgezondheid, die kunnen ontstaan door het op alternatieve wijze omgaan met ‘water in de stad‘, zijn in een oriënterende studie in beeld gebracht. Hiertoe zijn eerst de potentiële gevaren geïnventariseerd en gekarakteriseerd, vervolgens zijn de blootstellingfactoren geanalyseerd en toenslotte zijn de potientiële risico‘s aangeggeven. Ab Dirkzwager, Frans vanKnapen en Wicher Worst concluderen dat het nodig is om oplocaties waar maatregelen betreffende ‘water in de stad‘ zijn of worden uitgevoerd, risicoanalyses te doen.
25

Meten en handhaven

Riolering is een ingewikkeld ondergronds leidingensysteem waarmee afvalwater van lozer naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) wordt afgevoerd. Volgens George Stobbelaar is het echter in de praktijk zeer lastig een eenduidige relatie te leggen tussen hetgeen op de riolering geloosd wordt en hetgeen er bij de rwzi en de overstorting uitkomt. Door metingen aan het rioolstelsel uit te voeren, kunnen die foutenmarges op termijn verkleind worden.
41

Internationale conferentie over de toepassing van integrale modellering

IMUG is een gebruikersgroep voor integrale modellering. De belangrijkste doelstelling is een discussie- en overlegforum te vormen voor gebruikers van modellen bij een integrale planning of beheer van watersystemen. Guido Vaes maakte een verslag van de derde IMUG-conferentie.
53

Monitoring riooloverstorten, meetopzet en gegevensanalyse

De afgelopen jaren is in opdracht van de commissie Integraal Waterbeheer een studie uitgevoerd naar de wijze waarop een lokaal monitoringsprogramma kan worden opgezet dat meetgegevens oplevert ten behoeve van het waterkwaliteitsbeheer en rioolbeheer. Michel Moens gaat in op de minimum benodigde meetopzet, logische uitbreidingen op de meetopzet en analysemethoden voor de verkregen meetgegevens.
69

Afvalwaterzuivering en riolering in Vlaanderen: te vrijblijvend?!

eerder dit jaar werd in Edegem (België_ de jaarlijkse Vlariodag gehouden. VLARIO staat voor VLAamse RIOleringen en is een overlegplatform voor specialisten en eindgebruikers uit de Vlaamse riolerings- en afvalwaterzuiveringssector. Het hoofdthema op de affiche van de Vlariodag was het debat rond de beperkte vooruitgang in de riolerings- en waterzuiveringsgraad. Guido Vaes concludeert dat het met de afvalwaterzuivering en riolering in Vlaanderen nog lang niet in orde is.
79

Duurzaamheid in de waterketen

In een woning in Deventer werd door een foute aansluiting in een duurzaam systeem de was een aantal maanden gevoed door rioolwater. Naar aanleiding van dit incident, werd door Niels Schaart, François Clemens en Boyd Berends het deel van de waterketen van het Stevinhof geanalyseerd en wordt een eerste kwantificering gegeven van de risico‘s die deze duurzame variant voortbrengt.