Gehele blad

Ontwerp- en beheersaspecten van MBR voor de behandeling van huishoudelijk afvalwater

Gehele blad
212

Nitrificatie van urine voor H2S preventie in drukriolering

Separate inzameling leidt tot een aanzienlijk lager stikstofgehalte in het effluent en een substantiële energiebesparing op rwzi‘s.Daarnaast maakt urinescheiding terugwinning van fosfaten en verwijdering van medicijnen en hormoonstoffen mogelijk. Vandaar de grote belangstelling.
219

Benchmark Simulatie Model No 2

Recent is gewerkt aan een uitbreiding van het benchmark simulatie model no 1 binnen het raamwerk van een IWA Task Group. De uitbreiding had tot doel controlstrategieën te ontwikkelen op het niveau van de gehele zuivering. Motivatie voor deze uitbreiding is de stijgende interesse en nood voor bedrijfsvoering en controle van volledige rwzi‘s.
229

Mogelijkheden voor hergebruik van huishoudelijk afvalwater in Vlaanderen

Hergebruik van huishoudelijk afvalwater kan leiden tot een aanzienlijke waterbesparing op huishoudelijk en zelfs op industrieel niveau, met sterke milieu-economische consequenties. Huishoudelijk en industrieel afvalwater moet in Vlaanderen evenwel volledig van elkaar gescheiden gehouden worden...
244

Ontwerp- en beheersaspecten van MBR voor de behandeling van huishoudelijk afvalwater

In Nederland is in 2000 door de waterschappen en de STOWA een onderzoeksprogramma ontwikkeld voor het implementeren van MBR-technologie voor de zuivering van communaal afvalwater. Het doel van het programma is om inzicht te krijgen in het functioneren van een MBR onder Nederlandse condities.
256

Is hoge initiële menging en extra vlokvormingstijd voor fosfaatverwijdering met vastbedfiltratie geldverspilling?

In december 2000 is de KRW in werking getreden. Ter voorbereiding op mogelijk strengere lozingseisen is het hoogheemraadschap van Rijnland in november 2006 een demonstratieodnerzoek gestart op de rwzi Leiden Zuidwest. In dit onderzoek ligt de nadruk op vergaande verwijdering van nutriënten.
270

Meten reversibele en irreversibele vervuilingpotentieel van membraan bioreactorslib via MBR-VFM methode

De VFM-methode is uitgebreid van een dead-end mode naar een cross-flow mode voor het meten van het vervuilingspotentieel van slib in membraan bioreactoren. Ook de vervuilingeigenschappen van MBR-slib zijn zeer complex en dus niet mathematisch modeleerbaar, waardoor een standaard meting aangewezen is.
283

IWA Leading Edge Technology Conference te Zürich, juli 2008

Door het IWA wordt sinds 2002 jaarlijks de conferentie ‘leading edge technology‘ in waterbehandeling georganiseerd. Dit jaar was de organisator de Universiteit van Zürich, en waren er ruim 350 deelnemers, uit 39 landen. Dit artikel geeeft een beknopt verslag van een aantal lezingen.
291

IWA/WEF Wastewater Treatment Modelling Seminar

Modelleren is uitgegroeid tot een steeds populairdere manier om gefundeerde keuzes te maken bij het ontwerp en upgraden van rwzi‘s, het bepalen van operationele strategieën en het opzetten van automatische controlesystemen. ASM-modellen kunnen gerekend worden tot de standaard ingenieurstechnieken in de waterindustrie.