Gehele blad

Effluentnabehandeling op rwzi Maasbommel

Gehele blad
3

Effluentnabehandeling op rwzi Maasbommel

In de periode 2006-2007 is op de rwzi Maasbommel een onderzoek naar de toepassing van nabehandelingstechnieken voor een rwzi uitgevoerd. De toepassing van actieve kool en polymeerdosering in verschillende configuraties en het verwijderen van KRW gerelateerde stoffen komt in dit artikel aan bod.
16

Vergelijking biologische behandeling zwart water

De aparte behandeling van zwart (toilet) water biedt de mogelijkheid om energie en nutriënten terug te winnen. In deze studie werden drie verschillende biologische (voor-) behandelingssytemen voor zwart water, te weten een UASB-reactor met nageschakelde membranen, een anërobe MBR en een aërobe MBR, met elkaar vergeleken op hun biologische werking en hun membraanprestaties.
26

On-line zuivering chroomhoudende afvalwaters met behulp van metallisch ijzer

De on-line verwijdering van chroom uit industriële afvalwaters, gebruikmakend van metallisch ijzer in een buisvormige reactor, werd geëvalueerd. Experimenteel onderzoek bevestigde de voorspellingen van een mathematisch model van een eindige elementenreactor, waarin een tweede reactie werd verondersteld tussen chroom en metallisch ijzer. Het model kan daarom uitgewerkt worden voor reactorontwerp en simulatie van het proces.
35

Communaal afvalwater op temperatuur houden voor actiever slib in rwzi‘s

In rwzi‘s speelt de temperatuur van het actief slib een belangrijke rol bij biologische processen. In opdracht van de Stowa is door Tauw onderzoek uitgevoerd naar de temperatuur van actief slib. Bij dit onderzoek is aandacht besteed aan maatregelen waarmee actief slib, met name gedurende de winter, op temperatuur gehouden kan worden.
49

Netwerken van meetstations voor waterkwaliteit: Het monEAU systeem

In deze bijdrage worden de onderliggende concepten van een nieuwe generatie meetstations beschreven. Eerst wordt een grondige probleemanalyse van de meetstations die tegenwoordig ingezet worden in rivieren, geschetst. Daarna wordt de monEAU-visie van meetstations en -netwerken besproken, samen met een presentatie van een mogelijke systeemopstelling rond dit innovatieve concept.
59

Verslag AutMoNet2007 in Gent

Van 5 tot en met 7 september 2007 vond in Gent de 3rd International IWA Conference on Automation in Water Quality Monitoring (AutMoNet2007) plaats. Deze conferentie vindt elke vier jaar plaats en is een initiatief van de IWA Specialist Group on Instrumentation, Control and Automation (ICA).
61

Verslag Particle Separation 2007

Om de twee jaar houdt de IWA working group Particale Separation een thematische conferentie over relevante onderwerpen op het gebied van de ‘deeltjes‘ verwijdering bij drinkwaterbereiding en afvalwaterbehandeling. Onder ‘deeltjes‘ wordt dan alles verstaan dat niet opgelost is, hetgeen betekent dat ook de colloïden (submicron) een belangrijke rol spelen.