Gehele blad

De mogelijkheden en grenzen van actief-slibproces - een verkenning

Gehele blad
72

Milieutechnologie: snelweg naar duurzame ontwikkeling

In dit artikel, dat voor een belangrijk deel is gebaseerd op de ervaringen met milieutechnologie binnen de Sectie Milieutechnologie van Wageningen Universiteit, wordt een schets gegeven van de betekenis van de milieutechnologie voor het ontwikkelen van een duurzame samenleving. De opvatting hierover is de afgelopen decennia sterk veranderd.
93

Bewaren biomassa voor nitrificatie, anammox of denitrificatie

Een overzicht van de bewaarmogelijkheden van actieve biomassa met nitrificeerders, anammoxbacteriën en/of denitrificeerders. Bewaarde ‘back-up‘-biomassa laat in de waterzuivering toe vlug te reageren bij falen van het proces. Anderzijds kan de beschikbaarheid van actieve biomassa de opstarttijd verkorten van processen met traaggroeiende microorganismen zoals anammoxbacteriën.
98

Mogelijkheden en grenzen van actief-slibproces

Het actief-slibproces wordt in Nederaland zeer veel toegepast bij de behandeling van stedelijk afvalwater. Het is zowel hydraulisch als biologisch een flexibel en kosteneffectief systeem. In dit artikel worden de resultaten van het STOWA onderzoeksproject ‘Zuiveringsgrenzen van het actief-slibproces‘ besproken. Hierin zijn de mogelijkheden en grenzen van actief-slibprocessen verkend met betrekking tot de effluentkwaliteit.
116

Verwerking van mest tot loosbaar/herbruikbaar water

Toenemende intensifiëring van de landbouw en inkrimpende landbouwrealen confronteren geïndustrialiseerde regio‘s wereldwijd met lokale overproductie van dierlijke mest. Ook Vlaanderen en Nederland hebben momenteel te kampen met aanzienlijke mestoverschotten. De voorbije vier jaar werd onderzoek verricht naar het potentieel van ‘constructed wetlands‘ als een economisch aantrekkelijke finale verwerkingsstap.
124

De oxydatiesloot, geschiedenis met grote toekomst

De oxydatiesloot is een van de meest succesvolle Nederlandse ontwikkelingen in de zuivering van afvalwater. Hoe kwam onderzoeker dr. ir. Aale Pasveer op het idee? Met in het achterhoofd dat de toekomst voorspellen eenvoudiger is als je de geschiedenis kent, wordt in dit artikel een overzicht geschetst van de totstandkoming van de ontwerpgrootheden van dit zeer laagbelaste actief slibproces en van toekomstige ontwikkelingen.
136

Verslag IWA conferentie ‘Guiding the growth of water reuse‘

Van 9 tot 12 oktober 2007 vond in Antwerpen de zesde editie van de Specialized Conference on Wastewater Reclamation and Reuse for Sustainability van de International Water Association (IWA) plaats. Het congres, uitgaande van de IWA Specialist Group in Water Reuse, werd gesponsord en georganiseerd door Aquafin NV.