Gehele blad

Themanummer CAPWAT-onderzoek

Gehele blad
5

Inleiding op en achtergronden van het onderzoek CAPWAT

Dit artikel omvat geeft een korte geschiedenis van het CAPWAT-project weer en vormt tevens de inleidingen op de overige artikelen in dit themanummer van Rioleringswetenschap, die dieper ingaan op het onderzoek. De auteurs zijn Christof Lubbers en Francois Clemens.
10

‘De visie van:‘ Christof Lubbers

Eindelijk heeft hij helemaal geen tijd. Zijn promotie aan de TU Delft staat voor de deur en de deadline voor dit themanummer van Rioleringswetenschap nadert. Ondanks zijn overbezette programma reageert Christof Lubbers echter enthousiast, als Wicher Worst en Michel Moens vragen hem te mogen interviewen.
13

Initiële experimenten en procesaannames

Ter voorbereiding van een gedetailleerd meetprogramma voor de laboratoriumexperimenten is een serie visuele waarnemingen gedaan aan de optredende processen die van belang zijn bij het ontstaan van gasophoping en het transport van gas. Op basis van deze waarnemingen zijn de verdere experimenten ontworpen.
33

Experimentele opstelling en resultaten van CAPWAT

In dit artikel wordt de experimentele opstelling beschreven, waarmee de energieverliezen over een neergaande leiding zijn bepaald door toedoen van gasophoping. Met dezelfde opstelling zijn ook metingen verricht om de natuurlijke afbraaksnelheid van een gasvolume te bepalen. Vervolgens zijn de resultaten van deze metingen beschreven.
77

Veldexperimenten: opzet en resultaten

Naast de vele laboratoriumexperimenten is binnen het CAPWAT I project ook een aantal veldexperimenten uitgevoerd aan een tweetal afvalwatertransportsystemen. De opzet en de resultaten van deze experimenten worden hier gepresenteerd. Tevens wordt ingegaan op de waargenomen verschillen tussen laboratoriumresultaten en de uitkomsten van de veldmetingen.
91

Praktische toepassingen onderzoeksresultaten uit CAPWAT I

De resultaten van het CAPWAT-project naar de gevolgen van gas in afvalwaterpersleidingen worden, samen met algemene hydraulicawetten, gebruikt om richtlijnen te geven die gebruikt kunnen worden voor het ontwerp van afvalwaterpersleidingen. En ter voorkoming van afvoerreductie, als gevolg van opgehoopt gas in de leiding.
116

Overstortkalibratie in Petten

Robin Bos en Marianne Kruger van der Griendt beschrijven een vaste meetopstelling waarmee overstortputten van diverse vormen en afmetingen op volledige schaal kunnen worden nagebouwd en gekalibreerd. Daarbij wordt ingegaan op de diverse onderdelen van deze opstelling en de wijze waarop de kalibratie wordt uitgevoerd.