Gehele blad

Datavalidatie als onderdeel goed en effectief rioolbeheer

Gehele blad
15

Datavalidatie als onderdeel goed en effectief rioolbeheer

Dit artikel behandelt de meerwaarde van het geautomatiseerd controleren en valideren van verzamelde meetdata. Het is grotendeels gebaseerd op de ervaring van Witteveen-Bos en de gemeente Utrecht met betrekking tot het Utrechtse rioolstelsel. Hans Korving en Marco van Bijnen beschrijven het meetnet van de gemeente Utrecht en de informatiearchitectuur daar omheen.
30

Technische en economische haalbaarheid stedelijk watersysteem als energieleverancier

De schrijvers presenteren de resultaten van een onderzoek naar de haalbaarheid het stedelijk watersysteem te gebruiken als bron voor duurzame energievoorziening voor een nieuwe woonwijk in Heerhugowaard. Warmte-koude opslag aangevuld met een systeem waarin het grondwater vanuit het oppervlaktewater wordt geregenereerd met warmte, levert voldoende energie op om een nieuwe woonwijk volledig zelfvoorzienend te maken.
46

Praktijktest debietmeters proefopstelling Breda

Het resultaat van praktijkmetingen met verschillende typen debietmeters in gevulde en deels gevulde riolen wordt beschreven. Jair Smits, Martijn Klootwijk en Michel Moens gaan in op de uitvoeringswijze en de daarbij behorende voorbereiding en de door de fabrikant opgegeven meetnauwkeurigheden. Voor de praktijkmetingen is gebruik gemaakt van een proefopstelling in de gemeente Breda.
68

Lucht/gasbellen in afvalwatertransportleidingen... een weerbarstig probleem?!

Onder de titel ‘Lucht/gasbellen in afvalwatertransportleidingen.. een weerbarstig probleem?!‘ is op 6 november jl. bij Waternet in Amsterdam een seminar gehouden. Aanleiding voor dit seminar was de afronding van het in 2003 gestarte onderzoeksprogramma CAPWAT.
73

Onderzoek fecale verontreiniging Katwijks kanaal

Zwemmen in de Noordzee bij de strandlocaties Katwijk-Zuid en Katwijk-Noord is niet altijd zonder risico. Mensen kunnen ziek worden van een slok zeewater dat te hoge concentraties fecale verontreiniging kan bevatten. Jan van de Meulen bericht over een bijzonder meetproject, dat het Hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeente Katwijk van 2005 tot 2006 hebben uitgevoerd.
80

Verslag van Novatech 2007

Van 24 tot 28 juni 2007 had voor de zesde keer de Novatech conferentie plaats in Lyon (Frankrijk). Dit jaar waren meer fan tweehonderd artikels weerhouden van sprekers uit dertig verschillende landen. Ook Guio Veas waser bij. Een kort verslag.