Gehele blad

Waarom zou je eigenlijk een toilet moeten hebben?

Gehele blad
4

‘De visie van:‘ Niels Schaart

Niels Schaart is werkzaam bij Waternet in Amsterdam. Hij is geboren op 14 augustus 1977 en is dus nog 29 jaar jong. Zijn interviewers. Wicher Worst en Egbert Baars, tellen samen 110 jaar. Een vraaggesprek dus tussen twee generaties rioleurs.
11

Waarom zou je eigenlijk een toilet moeten hebben?

In dit artikel wordt de problematische sanitaire situatie in Norte Potosi (Bolivia) beschreven op basis van beschikbare literatuur en aan de hand van eigen waarnemingen van Hans Geerse. Daarbij wordt onder meer ingegaan op het belang van veilig drinkwater, goede sanitaire voorzieningen en een goede hygiëne, om de noodzaak van een verandering te benadrukken.
22

Overstortkalibratie in Petten

Robin Bos en Marianne Kruger van de Griendt beschrijven een vaste meetopstelling waarmee overstortputten van diverse vormen en afmetingen op volledige schaal kunnen worden nagebouwd en gekalibreerd. Daarbij wordt ingegaan op de diverse onderdelen van deze opstelling en de wijze waarop de kalibratie wordt uitgevoerd.
45

Analyse trends en meerjarige schommelingen in neerslagextremen

Op basis van een unieke dataset van het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België met meer dan honderd jaar tien minuten neerslaggegevens in Ukkel, zijn recente trends onderzocht in de neerslag. Hieruit blijkt dat de neerslaghoeveelheden in de winter in kleine mate, maar duidelijk, zijn toegenomen vanaf de jaren ‘90.
54

Luchtinslag door plonzende waterstralen

Wanneer afvalwater in een rioolstelsel uitkomt in een afvalwaterpompkelder zal de vallende afvalwaterstraal ervoor zorgen dat lucht wordt ingeslagen in het reservoir. Wanneer deze luchtbellen door een pomp worden opgezogen, kunnen de luchtbellen door ophoping in de afvalwaterpersleiding voor veel extra weerstand zorgen. Een experimenteel onderzoek met een model op ware grootte heeft volgens Arnout Smit en Cristof Lubbers veel nieuwe inzichten opgeleverd.
68

(On)betrouwbaarheid kwaliteitsbeeld rioolstelsel Nederlandse gemeenten

In dit artikel wordt onderzocht of rioolinspectiegegevens gebruikt kunnen worden om de veroudering van rioolbuizen te voorspellen. Omdat een model nooit betrouwbaarder kan zijn dan de achterliggende gegevens, verhalen zijn ook over de kwaliteit van rioolinspectiegegevens, in combinatie met gegevens over de riolering in het beheerpakket.