Gehele blad

Hemelwaterplan als antwoord op klimaatwijziging

Gehele blad
5

Berichten

- Europese samenwerking scoort in Kalkar
- BOB
- Goes te gretig met rioolheffing
- Om (rio)lering uit te trekken...
- Bestrijding wateroverlast Engeland: Friese wind
8

app(etijtelijk)

Samenwerkingsverbanden zijn in. Een beetje gemeente of waterschap zit om tafel met een collega en draagt dat vol trots uit. Maar wat levert zo‘n samenwerking - op publiciteit na - eigenlijk op? In Twente heeft een pact tussen veertien gemeenten en het waterschap tot een concreet product geleid. De regenradar geeft gedetailleerde informatie over de hoeveelheid neerslag en aankomende buien.
11

Rivieren door het hoogland van Nijmegen

De gemeente Nijmegen heeft met de burgers gekeken naar mogelijkheden om op extreme buien te anticiperen. De samenwerking is goed bevallen. De burgers zijn betrokken bij de opzet van het onderzoek en hebben veel informatie aangeleverd. Een groot deel van het probleem zat hem in de bescherming van de private ruimte. Duidelijk is geworden dat voor oplossingen de burger ook zelf aan zet is.
14

Stand van zaken voortgang samenwerking in de afvalwaterketen

Eind dit jaar moeten de in het Bestuursakkoord Water gestelde doelen bereikt worden. De voortgang gaat redelijk voorspoedig, maar een aantal partijen moet er een tandje bijzetten. Mochten de deadlines niet gehaald worden, dan volgen sancties.
16

Stadse samenwerking stopt wassende water

Jakarta, de hoofdstad van Indonesië, heeft het zwaar te verduren. Extreme neerslag zorgt voor overstromingen van de ergste soort. Er zijn sinds de overstroming in januari tientallen doden gevallen en ruim 30.000 inwoners van Jakarta zijn hun huis ontvlucht. Zeker 40.000 mensen zijn hun huis kwijt. Op twintig plaatsen in de stad is een noodopvang ingericht. Er komt echter hulp vanuit Nederland.
20

Matrix: hemelwatersystemen

Het omgaan met hemelwater in stedelijk gebied is een opgave waarbij veel ontwikkeling gaande is. Er zijn talloze nieuwe ontwikkelingen te zien op het gebied van techniek, berekeningsmethoden en duurzaamheid en doelmatigheid. Tevens zijn er nieuwe inzichten over de rol van de particulier gekomen. U kunt op deze matrix in één oogopslag zien in welke disciplines een bedrijf gespecialiseerd is, zodat het maken van een keuze vereenvoudigd wordt. De redactie wenst u veel wijsheid bij uw keuze toe.
23

Praktische oplossingen voor kartrekkers waterketen

Onlangs vond het Landelijk Overleg meten en monitoren in de waterketen plaats. De bijeenkomst werd in samenwerking met I-Real georganiseerd door het Landelijk Instituut voor Kennisoverdracht (INVK). Tijdens dit besloten overleg werd er door de aanwezigen gediscussieerd over uitdagingen, doelen, ideeën en ervaringen voor samenwerken in de waterketen.
24

Netwerk pleit voor experiment en expertise

Expertnetwerk Riolering is de verzamelnaam van rioleurs van een achttal ingenieursbureaus die lid zijn van de brancheorganisatie NLingenieurs. In dit netwerk wordt kennis gedeeld en nagedacht over uitdagingen waar de watersector voor staat. De redactie sprak met Karst-Jan van Esch (senioradviseur riolering bij Grontmij en voorzitter van het expertnetwerk), Peter de Jong (senioradviseur Water Witteveen Bos en voorzitter van de Commissie Water van NLingenieurs) en Elwin Leusink (adviseur rioleringsbeleid Grontmij en secretaris van het Expertnetwerk) over de doelstellingen van het netwerk.
27

Ten Velde met van der Velde: Zorgen over deskundigheid

De laatste tijd hoor je nogal eens de verzuchting dat in ons vakgebied veel ervaren werknemers binnenkort met pensioen gaan en de sector dan een groot tekort aan deskundige krachten zal hebben. We moeten de sector interessanter maken voor de nieuwe generatie en investeren in opleiding. Klinkt goed. Maar tegelijk is er ook iets anders aan de hand, namelijk werkloosheid. Ik vind het moeilijk om die twee signalen in balans te krijgen en kom eigenlijk niet verder dan een paar losse gedachten die ik met u wil delen.
28

Hemelwaterplan als antwoord op klimaatwijziging

Wetteren is de eerste Vlaamse gemeente waarop het Belgische waterzuiveringsbedrijf Aquafin zijn concept van een hemelwaterplan concreet heeft toegepast. De studie bracht de lokale knelpunten in kaart en dat resulteerde in een plan met realistische maatregelen om hemelwater meer ruimte te geven.
30

Leren, innoveren, discussiëren

Donderdagochtend 6 februari. Lange files op de snelwegen richting Utrecht. Maar de meeste van de honderden deelnemers aan de landelijke RIONEDdag hebben voor de trein gekozen en die rijden ditmaal probleemloos. De sfeer bij aankomst is goed. Mensen hebben koffie in de hand en praten bij met collega‘s die ze soms lang niet hebben gezien. Zoals elk jaar is de ontmoeting minstens zo belangrijk als het programma. In dat programma dit jaar meer keuze-elementen en aan het eind een heuse applausmeter.
33

Water volgens Wouter: Risico‘s: Impliciet en Expliciet

Het woord ‘Risico‘ komen we steeds vaker tegen in ons vakgebied: Risico-gestuurd beheer, bewust omgaan met risico‘s, ... En incidenten- en calamiteitenplannen gaan natuurlijk ook vooral over risico‘s. Maar wat bedoelen we er eigenlijk mee en hoe gaan we er mee om?
34

Meer veiligheid door minder blauw op straat

Als het hard regent dan schiet de afvoercapaciteit van de riolering weleens te kort en kan water op straat ontstaan. Dit vinden we doorgaans niet zo‘n probleem, als het maar niet te lang duurt. In het algemeen kan worden gesteld dat we de zaak in Nederland redelijk op orde hebben. Door onder andere klimaatverandering, toenemende verharding, het weglaten van stoepranden, asociaal rijgedrag (hekgolven) en minder onderhoud wordt echter geknaagd aan de veiligheid.
37

Productinfo

- Beluchters brengen leven in de brouwerij
- Zet in op zinvolle samenwerking
- Sulzer‘s afvalwateroplossingen industriële markt