Gehele blad

Succesvolle samenwerking relining Rijswijk

Gehele blad
5

Berichten

- (Oli)fantastische Zoo met waterfabriek
- Bob
- NSTT-Afdeling Leidingrenovatie
- Coby Dongelmans vertrekt bij Xylem Water Solutions
7

Kennisprogramma onderzoekt en innoveert

Kennisprogramma Urban Drainage is bedoeld om de rioleringssector verder te ontwikkelen. Het programma richt zich op het versterken van onderwijs en onderzoek. Dat onderzoek wordt ingevuld door het aanstellen van promovendi, die in een promotietraject van vier jaar werken aan de onderzoeksprojecten. Het programma wordt sinds 2010 geleid door Jeroen Langeveld die ook verbonden is aan TU Delft. De redactie sprak met hem over de toekomst en het belang van het programma.
10

Inspelen op klimaatveranderingen

Onlangs werd een nieuw onderzoeksprogramma gepresenteerd waarin op rampen ingespeeld kan worden. Je kunt je als het ware voorbereiden op een ramp. In real time wordt de weg van het water getoond mocht er een dijkdoorbraak voorkomen. Dat het hier niet zomaar om een noviteit gaat, maar om een revolutie in de waterketen bleek wel uit de aanwezigheid van zowat elk kopstuk uit de sector. 3Di Waterbeheer is volgens hen de toekomst.
13

Ten velde met van der Velde: Innovatie of revolutie?

Denkt u zich eens in dat er geen riolering zou zijn in de stad of het dorp waar u woont. En geen leidingwater. Uw woning is niet aangesloten op de waterketen. Welkom in een heel andere wereld!
15

Riothermie wordt volwassen

Op verschillende plaatsen in Nederland wordt warmte uit afvalwater benut voor het verwarmen van gebouwen, meestal door het winnen van warmte uit het effluent van een RWZI. Deze toepassing is relatief eenvoudig, omdat het effluent een continu debiet heeft en vrij schoon is. In stedelijk gebied zijn echter de meeste afnemers van rioolwarmte te vinden. Een locatie waar deze toepassing mogelijk lijkt is bij zwembad ‘t Bun op Urk.
16

Ook in verdronken stelsels

DTS (Distributed Temperature Sensing, ofwel temperatuur meten langs een meetkabel) werkt met een centraal opgestelde meetcomputer en één of meerdere meetkabels die met de computer verbonden zijn. De kabels worden in het onderzochte rioolstelsel ingebracht en op de bodem neergelegd.
17

Klimaatbestendige steden: drijvend bouwen

Anno 2014 zijn er meer dan 250 drijvende objecten (woningen, kas, weg, tuinen) op meer dan 20 locaties gerealiseerd in Nederland. Drijvend bouwen geniet in Nederland en internationaal veel aandacht. Volkomen terecht!
20

Battman in één dag

Tijdens herstelwerkzaamheden aan het Arnhemse moerriool ontdekten senior rioolbeheerder Erik Laurentzen en senior toezichthouder projecten Karel Jacobs dat er iets niet klopte. Nabijgelegen riolen die op papier dichtgeschuimd zouden moeten zijn, bleken in de praktijk ‘open‘ te zijn. Om te onderzoeken of er meer van dat soort ‘geheime‘ stelsels zijn, heeft de gemeente de hulp ingeschakeld van de Sewerbatt.
23

Water volgens Wouter: Simultaan innoveren

Stilstaan is achteruitgaan. Als je niet vernieuwt mis je de boot. We moeten dus blijven innoveren en veranderen, maar hoe maken we daarbij de goede keuzes? Hoe voorkomen we dat we kansen missen of juist geld over de balk gooien?
24

Duurzame waterberging

De gemeente Rotterdam heeft gezamenlijk met de waterbeheerders geconstateerd dat er op bepaalde locaties in de stad onvoldoende capaciteit is in het riool- en watersysteem om neerslag adequaat te verwerken. In Waterplan 2 heeft Rotterdam samen met de waterbeheerders afgesproken dat het anders moet. Dit heeft geleid tot de introductie van een nieuw type waterberging: het waterplein.
26

Schatgraven in het riool

Met de vergrijzing en ingrijpende klimaatveranderingen op komst, moet er slim worden ingespeeld op deze ontwikkelingen. Fossiele brandstof is immers eindig. Enkele Nederlandse bedrijven presenteerden onlangs hun ideeën om moeder aarde te beschermen tegen uitputting. Hergebruik van warm rioolwater en de opslag van koude en warmte waren enkele innovaties die op TEDx Binnenhof werden gepresenteerd.
28

Dynamisch renovatieproject

In de gemeente Rijswijk is hard gewerkt aan een omvangrijke klus waarin een traject van 4,5 kilometer gerelined moest worden. De 80 jaar oude riolering onder de Haagweg, Huis te Hoornkade en Het Jaagpad moest opgelapt worden. De betrokkenen blikken terug op dit bijzondere project.
31

Water volgens Wouter: Roestende klokkenverzameling

In het zuiden van Limburg had een gepensioneerd echtpaar in de loop der jaren een mooie klokkenverzameling opgebouwd. De meeste klokken en klokjes stonden in de ruime garage (waar je via een steile helling vanaf de straat in kon komen) onder het huis. Zij woonden daar al meer dan 30 jaar en er was nog nooit wateroverlast geweest. Een paar jaar geleden, na een niet eens zo heel zware bui, stonden de klokken echter te roesten in de volgelopen garage.
32

Innovatieve oplossingen voor stedelijk waterbeheer

De kunst van 60 jaar adviseren is om nieuwe oplossingen te creëren én het goede te behouden. Het ontwikkelen van toepassingen voor het stedelijk waterbeheer heeft geleid tot twee innovaties onder de paraplu van Waterkragt.
33

Noviteiten

- Hauraton Faserfix TI roostergoten
- Teeuwissen Rioolreiniging wint Innovatieprijs
- Duurzame asfaltwegen met ronde putranden
- Veiligheid voorop bij kolkkop
- Acologische voetafdruk
- MicroCat-BioPOP niet voor de poes
- I-Real pompt energie in telemetrie
- Duurzame buitenriolering met lengtestabiliteit
- Bestaansrecht van een ingenieursbureau
- HITMA heeft multifunctionele transmitter
- Succesvolle handelsmissie Datawatt
- Antea Group werkt samen met Almere
- Nieuwe besturing iba‘s