Gehele blad

Energie uit riool: We laten ze een poepie ruiken!

Gehele blad
4

Berichten

- Lesprogramma wint Waterinnovatieprijs 2014 en Publieksprijs
DePoepfabriek.nl zet concurrentie te kakken
- Australische tunnel blijkt rioolafvoer te zijn - Schagen Infra en Steenwijkerland hebben primeur met nieuw type betonbuis
- Waterstromen en Dusseldorp werken samen
7

Beetje besparen of robuust en toegewijd onderhoud?

Vanwege de wens om te besparen in de waterketen hoor ik af en toe de gedachte om nauwkeurig te gaan differentiëren in onderhoudsactiviteiten. Het gaat er dan bijvoorbeeld om dat je bijhoudt hoeveel vuil er in een kolk zat en die informatie gebruikt. Ga je er na een half jaar opnieuw langs met de kolkenzuiger of kun je nog een heel jaar wachten, want dat bespaart immers een reinigingsbeurt. Slim bespaard?
8

Zuidervliet’s zienswijzes

Het is op een zonnige dag in november als ik in gesprek ga met Jan Zuidervliet. We zitten in hotel Belvedere in Schoonhoven met fraai uitzicht over de Lek. De herfst is zichtbaar aan de bladval uit de bomen, maar lijkt vandaag geen vat te hebben op het weer. De kersverse pensionaris deelt vol enthousiasme zijn inzichten met mij ten behoeve van de lezers van het vakblad Riolering.
11

Restwarmte voor stadsverwarming

Energiebedrijf Eneco en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden gaan uitzoeken of het mogelijk is om restwarmte van de zuiveringsinstallatie Utrecht te benutten voor stadsverwarming. Beide partijen ondertekenden eind oktober een intentieovereenkomst. Als de plannen gerealiseerd worden, kan een warmtepomp op restwarmte maar liefst 25 procent van de warmte leveren die nodig is voor de stadsverwarming van de wijk Overvecht.
12

Riothermie: ’s-Hertogenbosch gaat los

’s-Hertogenbosch wil in 2050 een klimaatneutrale gemeente zijn. Een eerste stap is al gezet, want de gemeente maakt gebruik van riothermie. Met deze duurzame manier van warmtewinning wordt zwembad Kwekkelstijn middels afvalwater verwarmd. Dit pilotproject is uniek in Nederland.
14

Rioolwaterzuivering Terneuzen wekt meer energie op

Waterschap Scheldestromen heeft de rioolwaterzuivering (RWZI) Terneuzen gemoderniseerd. Het karakter van de zuiveringsinstallatie is daarmee drastisch veranderd van verwerker van afvalwater naar een producent van elektriciteit en grondstoffen, een energiefabriek. Door alle aanpassingen is de eigen energie opwekking gestegen van 32 procent naar 75 procent.
17

Eigenaarschap

Een project heeft meestal een projectleider en een opdracht een opdrachtgever. En over samenwerking zijn vaak afspraken gemaakt. Maar dat betekent niet dat het dan ook allemaal goed gaat. Eigenaarschap is volgens mij een belangrijke factor voor succes, vooral als van de routines moet worden afgeweken.
18

Energie in klimaat stoppen

In Almelo, Hengelo en Enschede zijn de afgelopen jaren diverse waterprojecten uitgevoerd die inspelen op klimaatverandering. Daarbij zijn naast riolering en zuivering ook watersysteem, ruimtelijke ordening en andere thema’s betrokken. Deze brede aanpak komt voort uit het Twents Kansenboek Ketenoptimalisatie uit 2009. De burger wordt ook bij deze projecten betrokken.
20

Projecten met po(tentieel)

Volgens de Encyclopedia Britannica – de Britse encyclopedie – produceert een gemiddeld persoon dagelijks een hoeveelheid ontlasting met een gewicht tussen de 100 en 250 gram. Die hoop wordt door het toilet gespoeld, maar daarmee gaat een boel energie verloren. Poep is namelijk power!
22

Onderzoek naar injectietechniek

Om de levensduur van een beschadigde rioolstreng te verlengen, worden steeds vaker reparatie- en renovatietechnieken toegepast. De toepassingsmogelijkheden van deze reparatietechnieken worden in de DIN EN 15885 beschreven. Het ‘Janssen Process’ is een Duitse door Umwelttechnik Franz Janssen GmbH ontwikkelde injectietechniek die al meer 30 jaar succesvol wordt toegepast, maar waar tot voor kort geen onderzoek naar is verricht. Een onlangs gehouden studie onderstreept de duurzaamheid van de methodiek.
25

Oud stelsel krijgt nieuw leven

Al bijna drie jaar publiceert vakblad Riolering over het moerriool in Arnhem. Dit oude stelsel had vele zwakke plekken. Sindsdien worden nieuwe ontwikkelingen rond het stelsel nauwlettend in de gaten geleden door de redactie. Na de implementatie van tijdelijke herstelwerkzaamheden kijkt de gemeente nu naar de meest geschikte methode voor definitief herstel.
29

IJskoud de beste?

Lelystad had onlangs een primeur. Als één van de eerste gemeenten in Nederland gebruikt Lelystad ijs voor het reinigen van de rioolpersleidingen. Deze duurzame methodiek - die Ice-piggen heet - is ontwikkeld door vandervalk degroot. Het bedrijf reinigt in opdracht van de gemeente Lelystad een gedeelte van de persleidingen met slushed ijs (ice-pig).
30

Duurzame oplossing bespaart geld en energie

Een gedeelte van het stamriool in de gemeente Oss was er niet best aan toe. De aanwezige schadebeelden maakten ingrijpen noodzakelijk. Rioolbeheerder Ronnie Hurkens besloot om op duurzame wijze te relinen. Hij schakelde de hulp in van Swietelsky-Faber Nederland Relining die besloot om een GVK-liner middels UV uit te laten harden in plaats van met warm water. Daarmee werd veel energie – en geld - bespaard.
32

Schijtonderzoek: bij de beesten af?

De Jones Falls is een rivier in de Amerikaanse staat Maryland. In deze rivier worden bij de regenwaterafvoer regelmatig uitwerpselen gevonden. Maar gaat het hier om menselijke of dierlijke poep? Onderzoek op moleculair niveau is nodig om dat uit te zoeken.
34

XXX

Volgens minister Prakash Javadekar doet 70 procent van alle rioolwaterzuiveringen (RWZI’s) in de westelijk gelegen Indiase deelstaat Gujarat het niet. Vanwege de hoge onderhoudskosten kunnen de installaties niet draaiende gehouden worden. In het oosten van het land kampt men weer met geheel andere problemen...
36

Productinfo

- Vogel Pumpen neemt vlucht onder vleugels van Xylem
- GS1 Samen Werkt verkiezing: wellicht wint Wavin wat
- Vandervalk degroot wint MKB ondernemersprijs 2014
- Loop naar de pomp (en loop ‘m na)!
- Nieuwe webstek voor IE Systems
- Voorkom fikse verstoppingen en zamel frituurvet in
- Betrouwbaar en efficiënt afvalwater verpompen
39

De kunst van duurzaam beheer

Verduurzaming staat ook in de watersector hoog op de agenda. In samen - werking met Danfoss ontwikkelde Mous Waterbeheer een slimme applicatie die aanzienlijke besparingen op het energieverbruik van rioolgemalen mogelijk maakt. Accountmanager Dick Barelds van Mous Waterbeheer licht de ontwikkeling van de Mous Energy Drive toe. ‘De applicatie optimaliseert bestaande software naar de procesfuncties van gemalen.’