Gehele blad

Gemaal Schiedam gerenoveerd

Gehele blad
Gehele blad

Productinfo

- Xylem presenteert zelf aanzuigende pompset
- Afvalwaterbeheer in de broekzak
- Stanley Security introduceert veiligheidsapplicatie
- Recyline redt het milieu
- Duurzame innovatie Vitens en Royal HaskoningDHV
4

Berichten

- Duurzaamheid PVC-rioolbuis 250 millimeter bevestigd
- Jaap van der Graaf-prijs uitgereikt aan Tomasso Lotti
- Wieke Metzlar nieuwe jeugddijkgraaf van Nederland
- Digitaal hulpmiddel toetst (her)bruikbaarheid afval
7

Gemaal Schiedam gerenoveerd

Het rioolgemaal aan de Marconiweg in Schiedam moest hoognodig op de schop. De pompen waren vaak verstopt en ook storingen kwamen frequent voor. De gemeente besloot om de hulp in te schakelen van Kennis van Pompen. Inmiddels is het probleem verholpen en is het gemaal voorzien van drie nieuwe afvalwaterpompen. Dankzij de verhoogde afvoercapaciteit vinden er veel minder overstorten plaats.
11

Nieuwe spulletjes voor slim gemengd

Afgelopen donderdag liep ik over de beurs in Rotterdam. Op het moment dat u dit stukje tekst leest is het natuurlijk alweer langer geleden. Het betrof het rioleringsgedeelte van de Infratech. Daar waren diverse nieuwe producten te zien die het stelseltype “slim gemengd” vooruit helpen. En dat stemt mij optimistisch.
12

Hongarije: alles draait om relining

Boedapest heeft zijn nek uitgestoken en dat heeft in een goed verlopen reliningsklus geresulteerd. De Hongaarse stad bewijst dat de Spiral-Wound techniek werkt en dat relining in grote steden zonder veel hinder plaats kan vinden.
14

Pilot methodiek gemalenbeheer kring Woudenberg

Het afvalwaterteam Woudenberg (een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Scherpenzeel en Woudenberg en waterschap Vallei en Veluwe) heeft een methodiek ontwikkeld om op systematische wijze vast te stellen wat voor elk gemaal de optimale wijze van beheer is. Afgelopen jaar is een pilotonderzoek uitgevoerd naar het doelmatiger en efficiënter uitvoeren van gemalenbeheer. De methodiek leidt tot meer synergie en maatwerk met als gevolg een hogere kwaliteit, minder kwetsbaarheid en lagere kosten. Het onderzoek is begeleid door Royal HaskoningDHV.
17

Bill Gates over het belang van drinkwater

Toen Microsoftoprichter Bill Gates op bezoek was in Seattle werd hem rioolwater aangeboden. De miljardair dronk het glas tot de bodem leeg en hij vond het nog lekker ook. Dat klinkt vreemder dan het is, want Janicki Bioenergy heeft een technologie ontwikkeld waarmee rioolwater veilig gezuiverd en gedronken kan worden.
18

Geen schade aan funderingspalen Schilderskwartier

De funderingspalen in het Schilderskwartier in Woerden zijn in goede conditie door gebrek aan zuurstof in de bodem. Dit is kort gezegd de verklaring voor het uitblijven van schade aan de funderingspalen in het Schilderskwartier. Normaliter verrotten heipalen die jaren droogstaan.
20

Professionaliseer, agendeer en waardeer rioleringsbeheer

Iedere rioleringsbeheerder vraagt zich vast wel eens af of hij wel goed werk levert en of het niet beter (lees: goedkoper) kan. Deze vraag wordt echter ook steeds vaker vanuit de eigen organisatie gesteld. Herkenbaar?
22

(On)beschrijflijk: GegevensWoordenboek Stedelijk Water

Het GegevensWoordenboek Stedelijk Water (GWSW) is niet zomaar een woordenboek. Dit boekwerk is een grote stap voorwaarts in de standaardisering van de terminologie en de kennis van de objecten en de systemen van het stedelijk water. Door de gestandaardiseerde en transparante opslag is uitwisseling van gegevens met derden een wezenlijk onderdeel van het beheerproces geworden. Het rioleringsbeheer kan gescheiden worden in het beheer van gegevens en het werken met gegevens. Dit zal leiden tot rust bij de gemeenten.
24

Delfland verzorgt afvalwatertransport in Maassluis

Gemeente Maassluis en het hoogheemraadschap van Delfland hadden ambitieuze plannen. Zo wilde men onder meer negen eindrioolgemalen renoveren, gevolgd door de stapsgewijze overdracht van het beheer en onderhoud van het gehele gemeentelijke afvalwatertransport. Deze plannen hebben ze kunnen verwezelijken door de samenwerking aan te gaan, met ondersteuning van RoyalHaskoningDHV.
26

Eerste BlijeVis enthousiast ontvangen

Met de onthulling van de eerste BlijeVis van kunstenaar Bruno Doedens, vierden de initiatiefnemers van de Vismigratierivier onlangs de eerste stap in de realisatie van de Vismigratierivier bij Kornwerderzand. Een wereldwijde doorgang voor vissen, dwars door de Afsluitdijk. De Waddenvereniging, It Fryske Gea, Sportvisserij Nederland, Samenwerkingsverband Het Blauwe Hart en Vereniging Vaste Vistuigen Noord zijn trots op het feit hoe binnen een korte tijd een ambitieus idee werkelijkheid lijkt te worden.
28

Waterschappen koplopers in duurzaamheid

Waterschappen lopen voorop als het gaat om duurzaamheid. Dat blijkt uit de Klimaatmonitor Waterschappen 2014 die vandaag is overhandigd aan de vaste commissie voor Economische Zaken van de Tweede Kamer. De waterschappen zijn goed op stoom om de hoge ambities die zij zichzelf hebben gesteld op het gebied van energieproductie en - besparing te realiseren.
30

Doelmatig beheer door drainageonderzoek

Steeds meer gemeenten leggen drainagesystemen aan om overtollig grondwater af te voeren. Goed ontworpen en aangelegde drainagesystemen hebben een vergelijkbare levensduur als de riolering. Voor het blijven functioneren van drainage is gedegen onderhoud noodzakelijk. De invloed van onderhoud op de levensduur en de benodigde doorspuitfrequentie is echter vaak onbekend. Verschillende recente onderzoeken hebben licht geworpen op nut en noodzaak van planmatig onderhoud van drainagesystemen.
33

Afvalwaterzuiveringen in Ierland gevaarlijk

Volgens recent onderzoek van milieubeschermers heeft Ierland zijn zaakjes niet goed op orde op het gebied van afvalwaterzuivering. Ongeveer 38 rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s) functioneren niet goed en daardoor komt de volksgezondheid in gevaar.
35

De rioleur en de tandarts

Vorige week was het weer zover. Het halfjaarlijkse bezoekje aan de tandarts stond in de agenda. Nu moet ik eerlijkheidshalve zeggen dat dit niet de bezoekjes zijn waar ik me op voorhand op verheug. Tijdens de autorit kwam heel toepasselijk het nummer ‘Ik zit op rozen in het riool’ uit de tv-serie ‘Toen was geluk heel gewoon’ op de radio voorbij. Ik hoopte maar dat het geluk ook vandaag aan mijn zijde zou zijn, en dat het bezoekje hooguit een paar minuten zou duren…