Gehele blad

Het Glazen Riool

- Berichten
- Innovatieve aanbestedingsmethode gemalenrenovatie
- Ten Velde met van der Velde
- Het glazen riool
- Impressie van de RIONED-dag 2016
- Henk Kooi: ‘We winnen veel te veel grondwater’
- Volkerak-Zoommeer klaar voor gebruik
- Wateroverlast Hoogeveen aangepakt
- Rioolbeheerder 2.0
- Water volgens Wouter

Vlaams katern
- Meerlaagse Waterveiligheid toegepast bij Grote Nete en in Geraadsbergen
- Mechelen brengt water terug in de stad
- Maximaal hergebruik van energie en water
- Hoe maakt een gemeente riolering zichtbaar voor de burger?
- Bedrijfsnieuws
5

Berichten

Afvalwatertechniek al drie jaar succesvol in bedrijf in Marokko
Onderzoek naar amfibieën in straatkolken
Oprichting Platform Decentrale Zuivering en Riothermie
350 miljoen jaar oud grondwater moet huizen verwarmen in Mol
Al vijfduizend handtekeningen voor stichting Stop Afvalwater Twente
Dijksma: Nederland koploper in terugwinnen fosfaat uit afvalwater
Kopenhagen krijgt ‘overstromingsparken’
Meerjarenproject voor riolering in Vlissingen
Rwzi Den Bosch wordt verbouwd voor 64 miljoen euro
8

Innovatieve aanbestedingsmethode gemalenrenovatie

Gemeente Haaksbergen stond voor de aanpak van het project ‘Renovatie 140 drukrioolunits2015’. Rioolbeheerder en projectleider Wouter Assink heeft Hans van den Berg van Proviel BV benaderd voor het vermarkten van het project.
11

Rotterdamse Waterblog wijst ons de weg omhoog

De RIONED-prijsvraag ‘Waar gaat de riolering naartoe?’ heeft meerdere winnaars opgeleverd. Op deze plek in het vakblad Riolering heb ik eerder al twee prijswinnaars belicht en ditmaal ga ik in op de Rotterdamse Waterblog. Ik zat in de jury en neem de vrijheid om in deze column een persoonlijke gedachte toe te voegen.
12

Het glazen riool

Wat is de invloed van sedimentatie op het rioolstelsel? Het onderzoek ‘het glazen riool’ brengt licht in deze duistere materie. Observatie van het proces van sedimentatie in een gemengd rioolstelsel heeft de gemeente Bergen tot nieuwe inzichten gebracht, waardoor zij nu kosten op onderhoud bespaard. In februari 2012 is het glazen riool gerealiseerd en is het meetprogramma gestart.
14

Impressie van de RIONED-dag 2016

Op donderdag 4 februari 2016 verzamelden zich ruim zevenhonderd deelnemers voor de RIONED-dag in het Beatrix Theater in Utrecht. Het was een mooie dag, met vernieuwende gedachten en veel contacten. In dit artikel geef ik u een korte persoonlijke impressie.
17

Henk Kooi: ‘We winnen veel te veel grondwater’

Traag stromend grondwater koelt de aarde tot op grote diepte. Het grondwater komt tot tien kilometer diep, maar het koelend effect ervan reikt nog veel dieper, misschien wel tot honderd kilometer. Dit nieuwe idee beschrijft geofysicus Henk Kooi van het onderzoeksinstituut Deltares in een artikel dat onlangs verscheen in het wetenschappelijk tijdschrift Nature Geoscience. Het betekent dat grondwater de hele aardkorst koelt, en zelfs de buitenste laag van de aardmantel. Het kan de temperatuur met wel veertig graden doen afnemen.
18

Volkerak-Zoommeer klaar voor gebruik

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) opende onlangs de grootste waterberging van Nederland: Volkerak-Zoommeer. Het Volkerak-Zoommeer kan tijdens stormvloed op zee, gesloten stormvloedkeringen én een hoge waterstand op de rivieren worden ingezet als opvang van overtollig rivierwater.
20

Wateroverlast Hoogeveen aangepakt

Het rioolstelsel van het centrumgebied van Hoogeveen heeft moeite om grote neerslaghoeveelheden snel genoeg te kunnen afvoeren. Bij hevige regenbuien staan straten blank. Dit leidt tot wateroverlast voor de inwoners van Hoogeveen en brengt de bereikbaarheid in gevaar. Er is sprake van een bergingsopgave.
22

Rioolbeheerder 2.0

De wereld verandert. De burger houdt de overheid steeds scherper in de gaten. De effectiviteit van ons handelen wordt daardoor steeds belangrijker en transparantie en efficiëntie in de gemeentelijke organisatie zijn randvoorwaarden geworden. De eisen die aan onze rioolbeheerders worden gesteld, worden daardoor ook anders.
23

Aanbesteden

Het meeste denk-, regel- en uitzoekwerk voor riolering en stedelijk water wordt door gemeenten en waterschappen zelf gedaan - en dat is ook logisch. Een deel wordt aan ‘de markt’ overgelaten, omdat tijd of specifieke kennis en ervaring te kort schieten. Goed aanbesteden van dat (advies) werk is bepalend voor het eindresultaat. Hoe doe je dat?
25

Vlaams katern

Meerlaagse Waterveiligheid toegepast bij Grote Nete en in Geraadsbergen
Mechelen brengt water terug in de stad
Maximaal hergebruik van energie en water
Hoe maakt een gemeente riolering zichtbaar voor de burger?
Amaprop 1380: nieuwe voortstuwer voor afvalwaterbehandeling
Arcadis ondersteunt Chinees klimaatprogramma
Primeur voor Van der Velden Rioleringsbeheer!
Nieuwe persmethode getest voor riolering atelierwoning
Grontmij ondertekent raamcontract