Gehele blad

Warm rioolwater: thermische energie met potentie

- Berichten
- Riothermie in Houten
- Poep en plas uit regio levert elektriciteit aan Zwolle
- Ten Velde met van der Velde
- Vertaalcomputer voor optimaal water- en energiebeheer
- Snellere grondwaterreiniging door warmte-koudeopslag
- Warmtenet in Ede
- GMB: inzet van innovatieve technologie stikstofterugwinning
- Warm rioolwater: thermische energie met potentie
- Hoe kan de gemeente Delft 90% infiltreren bij hoge grondwaterstanden?
- ‘Bah, wat vies!’
- ‘In mijn nopjes met douchewarmtewisselaar’
- Water volgens Wouter
- Regenwateroverlast in Sint Joost: alle zegen komt ‘toch’ van boven
- Jaap van der Graaf-prijs voor André Marques Arséni
- ‘Watervoorziening als wereldprobleem’
- Aquaplus bouwt en beheert kleinschalige installaties voor Total Belgium
- In Vlaanderen komt het kraanwater uit de hemel
- Bedrijfsnieuws
4

Berichten

Epe stopt miljoenen in riool
Amsterdammers vervuilen riool jaarlijks met 750.000 liter vet
Afvalwater Twente strijdt met petitie tegen NAM
Nieuw riool tegen wateroverlast Prinsenbeek
Water duurder voor 42.000 Antwerpse gezinnen
Waterschap en Oost Gelre pakken gezamenlijk wateroverlast aan
Patiënten willen meehelpen aan minder medicijnresten in water
Afvalwater als bron voor grondstoffen
Gemeenten trekken samen op bij rioolinspectie
Minder dumpingen: drugsafval in het riool?
Haagse riolering klaar voor toekomst dankzij 3D-rekenmodel
Gemeente Midden-Delfland ‘boos’ op Rijkwaterstaat
8

Riothermie in Houten

Gemeente Houten heeft de doelstelling om in 2040 de stilste, schoonste, groenste en klimaat vriendelijkste gemeente van de regio zijn. Daarnaast wil de gemeente een ‘proeftuin‘ zijn voor innovatieve projecten, van het sociale domein tot de openbare ruimte. Duurzaamheid staat hoog in het vaandel bij de gemeente. Dus toen de verwarmingsketels in het gemeentehuis vervangen moesten worden, was het maar een kleine stap om te overwegen of de warmte uit de riolering ook gebruikt kon worden om het gemeentehuis te verwarmen. Het idee van riothermie was geboren. Houten ziet hierin een belangrijke bijdrage om de ambitie in te vullen om een klimaat neutraal gemeentehuis te realiseren.
10

Poep en plas uit regio levert elektriciteit aan Zwolle

De rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) Zwolle wordt een Energiefabriek. Deze titel mag worden gedragen, wanneer een rioolwaterzuivering geheel zelfvoorzienend is in energieverbruik. Medio 2017 is het in Zwolle zover. Door de bouw van een ‘tweetrapsgisting’ voor rioolslib wekt de rioolwaterzuivering dan zelfs meer energie op dan het verbruikt.
11

Samen vooruit

In mijn vorige bijdrage aan vakblad Riolering ging ik in op één van de drie prijswinnaars van de RIONED-prijsvraag ‘Waar gaat de riolering naar toe?’. Ik deed dit met de belofte om later op de anderen in te gaan. Ditmaal daarom aandacht voor de winnende inzending ‘Van rioollasten tot rioollusten’. Deze prijswinnaar geeft mij reden tot twee overdenkingen. Daarnaast bevat het filmpje van de inzending nog veel meer stof, maar dit is teveel voor mijn stukje.
12

Vertaalcomputer voor optimaal water- en energiebeheer

Voor optimaal beheer van de publieke infrastructuur is meten en monitoren essentieel. Het gaat hierbij niet alleen om het aansturen van de installaties als rioolgemalen, openbare verlichting en verkeersregelinstallaties (VRI’s), maar ook over controle hebben over het energieverbruik hiervan.
14

Snellere grondwaterreiniging door warmte-koudeopslag

Warmte-koudeopslag is meer dan een duurzame energiebron. Door het systeem van opslag en onttrekking van warmte en kou is vervuild grondwater zeker tien keer sneller schoon te maken dan met bestaande technieken. Dat toont Zhuobiao Ni van Wageningen University aan in zijn proefschrift, waarop hij op 8 december promoveerde.
16

Warmtenet in Ede

Het groene Warmtenet Ede zorgt voor een belangrijke bijdrage aan de overstap van fossiele brandstoffen naar schone energie. Het is het grootste duurzaamheidsproject in de gemeente Ede en één van de grootste van de provincie Gelderland.
17

GMB: inzet van innovatieve technologie stikstofterugwinning

GMB BioEnergie in Zutphen vergroot de biologische productie van ammoniumsulfaat uit zuiveringsslib naar 18.000 ton per jaar. Dit betekent dat het bedrijf meer van het waardevolle nutriënt stikstof kan terugwinnen. Een uitbreiding van de installaties dit najaar maakt de schaalvergroting mogelijk. De uitbreiding sluit aan bij een doelstelling van de waterschappen: meer nutriënten terugwinnen uit zuiveringsslib.
18

Warm rioolwater: thermische energie met potentie

Afvalwater is een alternatieve energiebron voor verwarming (en koeling). Water in het riool is vaak warm genoeg om thermische energie uit te onttrekken, om in combinatie met een warmtepomp te gebruiken voor ruimteverwarming. Met een nieuw model kan worden berekend hoeveel energie er op een bepaalde plek in het rioolstelsel gewonnen kan worden en wat het effect daarvan is benedenstrooms. Dit helpt bij het vinden van kansrijke locaties.
20

Hoe kan de gemeente Delft 90% infiltreren bij hoge grondwaterstanden?

De stad Delft is voor een groot deel gebouwd op veengrond. Veen heeft als kenmerk dat het grotendeels bestaat uit plantaardig materiaal. Dit leidt ertoe dat het veen, als het in contact komt met zuurstof, verteert. Hierdoor klinkt de bodem in, waardoor de bodem onder de stad voortdurend daalt. Als het veen onder water staat, gaat het verteren heel langzaam.
22

‘Bah, wat vies!’

Zoet water is schaars en wordt op veel plekken in de wereld alleen maar schaarser. Een oplossing? Het hergebruik van afvalwater. Maar dat idee klinkt bij een hoop mensen nog vies in de oren, blijkt uit onderzoek van KWR Watercycle Research Institute. Werk aan de winkel dus!
24

‘In mijn nopjes met douchewarmtewisselaar’

Onlangs heb ik een douchewarmtewisselaar (WTW) aangeschaft en ingebouwd. Daar ben ik erg mee in mijn nopjes. Hij zit recht onder het doucheputje, loopt door de bijkeuken en hangt dus niet in de weg. Wel kan ik ‘m mooi zien en af en toe even aan de leiding voelen of die wel warm wordt, als mijn vriendin staat te douchen.
25

Passie

Als je er op gaat letten hoor je om de haverklap het woord ‘passie’ vallen. Te pas en te onpas. Ik let erop omdat ik met ‘Passie@Water’ een bijdrage probeer te leveren aan het engagement in onze sector en aan de vertaling van dat engagement naar actie en resultaat.
26

Regenwateroverlast in Sint Joost: alle zegen komt ‘toch’ van boven

Sint Joost is een klein kerkdorpje, gelegen in midden Limburg. Het dorp stamt uit de tijd van het voormalige Caulitenklooster Sint Joes. De dorpskern maakt onderdeel uit van de gemeente Echt-Susteren. De kern is voorzien van het type verbeterd gemengd rioolstelsel. Echter, eens per tien jaar lopen de bewoners uit op straat. Met name in het centrum Bosweg-Caulitenstraat is het de regenwateroverlast die de gemoederen doet oplaaien.
28

Jaap van der Graaf-prijs voor André Marques Arséni

Tijdens de 68e Vakantiecursus ‘Water in de Stad’ van de afdeling Watermanagement van de TU Delft is de Jaap van der Graaf-prijs uitgereikt. De prijs wordt toegekend aan een student of onderzoeker die in het voorgaande jaar het beste Engelstalige artikel over de stedelijke watercyclus schreef. Het winnende artikel van André Marques Arsénio en mede-auteurs is gepubliceerd in het blad ‘Structure and Infrastructure Engineering’ en is getiteld ‘Pipe failure predictions in drinking water systems using satellite observations’.
29

‘Watervoorziening als wereldprobleem’

Prof. Arjen Hoekstra, sinds 2005 hoogleraar waterbeheer aan de Universiteit Twente, was onlangs te gast in Filosofie Café Twente in Borne. Hij vertelde over welke problemen het wereldverbruik van water ons allen stelt. Hij denkt in grote lijnen en in een tijdspad van decennia. Wij Nederlanders vinden water heel gewoon, er is genoeg en het is gratis. Maar als Hoekstra aan het woord komt, klinkt een ander verhaal.
30

Aquaplus bouwt en beheert kleinschalige installaties voor Total Belgium

Total Belgium wil de kleinschalige waterzuiveringsinstallaties bij zijn tankstations langs de Belgische autosnelwegen optimaliseren. Op basis van strenge criteria kreeg Aquaplus het vertrouwen om vier gloednieuwe installaties te bouwen en te exploiteren en vijf andere installaties voorlopig te beheren.
32

In Vlaanderen komt het kraanwater uit de hemel

‘We hebben water genoeg.‘ Nog steeds denken de meeste Nederlanders dat het met onze watervoorziening en -afvoer wel goed zit. En dus richten we ons op andere duurzame voorzieningen, zoals zonneenergie. Bijna niemand is bezig met het opvangen en hergebruiken van regenwater. De Vlamingen snappen daar niets van.
33

Vlaams katern

KSB versnelt onderhoud met Easy Maintenance
Primeur voor Van der Velden Rioleringsbeheer!
Slanghaspel op rupsbanden
Rioleringsvakdagen 2016 groter dan ooit