Gehele blad

Zorgen om wateroverlast in Nederland en Belgie

- Sturing van de afvalwaterketen op droogtevoorspelling
- Vlario ziet vele oorzaken wateroverlast in Vlaanderen
- VacuuŐąmriolering onder Stadslandgoed Almere
- Mechelen analyseert structurele wateroverlast
4

Berichten

RIVM: met geïntegreerde aanpak waterkwaliteit verbeteren
Dorpsraad Lonneker: ‘Peil overlast grondwater zelf‘
Schoon stadswater in Zwolle door sociale samenwerking
‘Kwaliteit oppervlakte- en grondwater Nederland niet op orde‘
Bedrijven onvoldoende bewust van waterrisico’s
Wc-papier terugwinnen uit rioolwater
Extra kosten door vernieuwing riolering
Delft zit met waterwinning in de maag
Dubbele rioolbuizen en hogere wijken tegen zwaardere regenbuien
9

Sturing van de afvalwaterketen op droogtevoorspelling

We hebben het in Nederland goed voor elkaar met inzameling, transport en zuivering van afvalwater. De huidige infrastructuur kan echter nóg beter worden ingezet. Waterschap Vallei en Veluwe en Royal HaskoningDHV hebben een sturing ontwikkeld en geïmplementeerd om op basis van neerslagvoorspelling de interactie tussen riolering en RWZI te optimaliseren. Daarmee wordt de vuilemissie naar het oppervlaktewater gereduceerd. In de pilot die nu draait, wordt het influentdebiet van de RWZI afgestemd op de capaciteit van het zandfilter waarmee het effluent extra wordt gezuiverd. Dit lukt goed, zonder nadelige gevolgen voor de riolering. Dit artikel beschrijft de sturing zoals die nu functioneert en verdere kansen om hiermee kleine en grote afvalwatersystemen te optimaliseren.
12

Noodtoestanden

Infrastructuur, erfgoed en zelfs mensenlevens raakten in gevaar, begin juni door heftige regenbuien. Een zware depressie zorgde, verspreid over een week, door heel Nederland, België, Duitsland en Frankrijk voor noodtoestanden.
14

Wat kunnen we leren uit de recente wateroverlast?

De overvloedige en extreme regenval van mei-juni 2016 heeft voor heel wat beroering gezorgd. Nochtans komen overstromingen wel regelmatig voor, zeker als het gaat over lokale overstromingen ten gevolge van plotse hevige buien. Ondanks duidelijke signalen van klimaatverandering, waardoor dit in de toekomst vaker zal voorkomen, mogen we onze kop niet in het zand steken voor het feit dat dergelijke buien altijd al regelmatig voorkwamen.
16

‚ÄėVerschil tussen wateroverlast en schade door wateroverlast‚Äô

Klimaatverandering leidt tot toename van hevige buien en daardoor vaker water op straat. Water op straat is hinderlijk, maar pas een echt probleem als water in gebouwen stroomt, doorgaande wegen blokkeert of uit het riool stroomt. Of zoals Wendy Francken (VLARIO) het omschrijft: ‚ÄěEr is een wezenlijk verschil tussen wateroverlast en schade door wateroverlast.‚ÄĚ In dit artikel komen enkele partijen aan het woord over de maatregelen en de aanpak van regenwateroverlast.
18

Vlario ziet vele oorzaken wateroverlast in Vlaanderen

De wateroverlast in Vlaanderen kent vele oorzaken: Te veel regen op korte tijd, grond verzadigd met water, te weinig valleien, bufferbekkens vol, teveel verharde oppervlakken, riolering overbelast, particulier doet te weinig, landbouwgronden die veel te hard zijn en versneld afvoeren. Rond al die aspecten is al heel wat onderzoek en communicatie gebeurd: correcte aanleg gescheiden riolen, efficiënte afkoppeling van regenwater, uniforme en duidelijke gewestelijke verordening hemelwater, optimale rioleringen door keuring, duurzaamheid van het rioleringsnet door goed onderhoud en handhaving.
22

Het gaat ons allemaal veel geld kosten

Waterschade door hevige regenval komt vooralsnog relatief weinig voor in Nederland. Slechts 0,3 op de 1000 personen krijgt er jaarlijks mee te maken. Maar dat aantal stijgt en deze stijging zal de komende jaren toenemen. Wie de dupe is van extreme regenbuien of overstromingen, zal veelal de portemonnee moeten trekken. Want verzekeringsmaatschappijen geven op zo’n moment maar al te vaak niet thuis en gemeenten en waterschappen proberen onder hun verantwoordelijkheid uit te komen, zo is een veelgehoorde klacht. Welke maatregelen er in de nabije toekomst ook worden getroffen om de wateroverlast tegen te gaan, het zal de Nederlandse burger veel geld gaan kosten.
24

Waterplannen maken tegen wateroverlast
Minder wateroverlast door samenwerking
Speciale weg tegen wateroverlast
Gevolgen wateroverlast gevolg van goedkoop bouwen
Infra-SCADA brengt nieuwe meetmethode naar Nederland
I-Real neemt energiemonitoring bedrijf Alectryon over
Ingebruikname eerste nieuwe glas UV unit Insituform
Next generation in safety
Joosten Kunststoffen nu ook infiltratiebuizen met grote diameter
Anticimex plaatst eerste SMART Rioleringsvallen
27

Vacuümriolering in Stadsbos Almere

Waarom passen wij geen vacuümriolering toe? Dat was een van de vragen die op tafel kwam na een bezoek van een aantal medewerkers van de gemeente Almere aan de IFAT (de internationale beurs voor water, riolering en afval) in München. Gedacht werd daarbij aan de ontwikkelingen op het Boshart Almeerderhout in Almere.
29

Vlaams katern

Mechelen onderzoekt en analyseert structurele wateroverlast
‚ÄėProper water met vis? Breek dan de riolen op‚Äô
Wasmachines zorgen voor plasticvervuiling in oceaan
Experts dringen aan meer regenwater te gebruiken
Nutsbedrijven vullen samen sleuf voor ziekenhuis
32

Monitoring steeds belangrijker!

Onlangs is het LPMM opgericht, het landelijk platform meten