Gehele blad

Bodemtoets is sleutel tot economisch ontwerp

- Matrix rioolrenovatie en onderhoud
- Rioolstankoverlast; maar van wie?
- Risico‘s wateroverlast nemen af met risicogestuurd rioolbeheer
- Bestuursakkoord Water: een tussenbalans
4

Berichten

Maak je tuin rainproof
Dordrecht gaat grondwaterpeil realtime monitoren
Strengere eisen voor glastuinbouw
De cel in voor niet afkoppelen regenpijp?
Nu ook waterlabel voor woningen
Natuurlijke klimaatbuffers bewijzen hun waarde
‘Tover pleinen in wijken om in waterbergingen‘
ZLTO: ‘Het is wél een ramp’
Medicijnafval aanpakken bij de bron
9

Bodemtoets is sleutel tot slim en economisch ontwerp

Zodra de locatie van een nieuwe ontwikkeling is gekozen, staat er één uitgangspunt vast: de ondergrond. Opvallend is dat de ondergrond in het technisch ontwerp veelal niet als uitgangspunt of randvoorwaarde wordt gezien. Hierdoor vormt het vaak een beperking bij nieuwe ontwikkelingen die pas laat in het traject wordt herkend. Verrassingen in de ondergrond kunnen tijdens de uitvoering juist zorgen voor aanzienlijke kostenoverschrijdingen. Dit wil overigens niet zeggen dat verrassingen per definitie tegenvallers zijn, mogelijk kunnen kosten worden bespaard door gebruik te maken van de eigenschappen van de ondergrond.
12

Samen werken aan beleid: een tussentijdse balans

Een belangrijke activiteit voor samenwerking in de afvalwaterketen is het gezamenlijk opstellen van beleid. Vaak gebeurt dit door een gezamenlijk beleidsplan op te stellen. Maar hoeveel gemeenten hebben dit eigenlijk al gedaan? Ook willen gemeenten burgers en bedrijven meer betrekken bij het hemelen grondwaterbeleid. Een eerste vereiste is dan het op internet kunnen vinden van het gemeentelijke rioleringsplan (GRP). Daarom gingen we op zoek naar de GRP’s van de 390 Nederlandse gemeenten.
15

Riolering op houten palen blijkt in Arnhem het ei van Columbus

Houten funderingspalen voor het aanleggen van riolering. Nieuw is het niet meer, maar feit is wel dat Van der Velden Rioleringsbeheer sinds juni 2016 in Arnhem bezig is met een bijzonder project. Vanwege de overlast van het hoge grondwater, kwam Rob Boekelmans, assistent-vestigingsmanager in Arnhem, met het idee om houten palen en panlatten te gebruiken. De ogenschijnlijk simpele oplossing blijkt het ei van Columbus te zijn.
17

Matrix rioolrenovatie en onderhoud 2016

20

Rioolstankoverlast; maar van wie

Met het opsporen van foutieve rioolaansluitingen blijkt het woon- en leefgenot op een andere manier tekort te worden gedaan. Bewoners lijken steeds vaker stank te ervaren in en om de woning die vaak wordt verwoord als ‘een rioollucht’. De rioollucht wordt beleefd als een inbreuk op de veilige en huiselijke leefomgeving. En, in het ergste geval kan het gezondheidsklachten opleveren. Maar, van wie is die stank eigenlijk? Hoe wordt hiermee omgegaan?
23

Risico’s wateroverlast nemen af met risicogestuurd rioolbeheer

Het traditionele beheer van rioolstelsels is vaak normgericht. Een alternatieve benadering is risicogestuurd beheer voor wateroverlast. Met deze methode kunnen beslissingen over te nemen maatregelen op een meer doelmatige manier worden genomen. De definitie van een risico bestaat uit de kans dat een gebeurtenis plaatsvindt, vermenigvuldigt met de effecten van deze gebeurtenis. Het risiconiveau van een locatie wordt vastgesteld door analyse van het type effecten en de frequentie van optreden en het vergelijken van locaties met wateroverlast. Vervolgens worden de meest doelmatige maatregelen benoemd en het restrisico na het nemen van maatregelen vastgesteld.
25

Reinigen en inspecteren in één met spuitkopcamera

Bij reinigingsprojecten is het volgens de BRL 10.014 verplicht om op een vooraf vastgesteld aantal strengen aan te tonen wat het resultaat van de reiniging is. Spiegelen hoeft niet langer meer. Vandervalk degroot maakt hiervoor gebruik van de spuitkopcamera. Dit is een spuitkop en High Definition camera in één. De spuitkopcamera is ideaal voor het vastleggen bij de steekproefcontrole bij reinigingsprojecten en maakt de toestand van de het riool na reiniging eenvoudig inzichtelijk. De toetsingsbeelden van het riool kunnen vrijwel direct door de klant geraadpleegd worden en zijn eenvoudig aan beheerssystemen zoals Kikker en 12View toe te voegen. Transparant voor zowel opdrachtgever, opdrachtnemer als certificerende instantie.
26

Bestuursakkoord Water het tot nu toe opgelever

In 2011 werd het Bestuursakkoord Water afgesloten. Hierin staan onder andere doelstellingen voor kostenbesparingen in de afvalwaterketen. Door slimmer te werken en door samenwerken zou het beheer van de waterketen goedkoper moeten worden. Een logisch gevolg hiervan zou een afnemende stijging zijn van de gemeentelijke inkomsten uit de rioolheffing. Wij hebben gekeken of dit ook daadwerkelijk zo is.
29

I-Real wint innovatie award met LoRa datalogger

Technologiebedrijf I-Real uit Terborg heeft een datalogger ontwikkeld dat communiceert via LoRa communicatietechnologie. De RealSense 1 is geschikt voor niveaumetingen voor onder andere grondwater en oppervlaktewater monitoring. Door gebruik te maken van LoRa hebben gebruikers lagere communicatiekosten in vergelijking met traditionele communicatieverbindingen.
29

Opeens krijgt iedereen het in de gaten, tijd voor actie

Het is zomer 2016 en opeens lijkt iedereen in de gaten te krijgen dat het klimaat verandert en dat we in actie moeten komen. Het gaat niet alleen over smeltende gletsjers en de stijgende zeespiegel, nee we merken in onze directe leefomgeving het effect van extreme buien met wateroverlast. Telkens nieuwe beelden van ondergelopen straten, vernielde ruiten en mislukte oogsten. Als klap op de vuurpijl zelfs een winstwaarschuwing van een verzekeraar. Deskundigen hadden dit al langer voorzien, maar nu valt het kwartje bij een breder publiek. Dit is daarom het ideale moment om als overheid aan te geven wat de overheid gaat doen om deze overlast te beperken en wat burgers en bedrijven zelf kunnen bijdragen. Tijd voor actie met direct de kanttekening dat menig gemeente, waterschap, adviesbureau en lokale groep hier reeds langere tijd mee bezig is. Maar men moet het ijzer smeden als het heet is. En dat is nu.
31

Vlaams katern

Vissterfte door dichtgeslibte Melkader
Grote investeringen voor Vlaams rioolonderhoud
Natuur keert terug na groot onderhoud
Cruciaal jaar voor mestbeleid
Subsidies voor regenwaterputten en groendaken komen niet terug
Procedure vanwege opstijgend grondwater