Gehele blad

Hogere ecologische waterkwaliteit met verbeterde gescheiden rioolstelsels?

- 3D-scan geeft dynamisch inzicht waterkwaliteit Groningse vijvers
- Watertransportleiding voor natuurherstel De Groote Meer
- Rotterdam profiteert van droog opgestelde dompelpomp
- Historisch riool in Hoorn blijkt nog zeer in trek