Gehele blad

Hogere ecologische waterkwaliteit met verbeterde gescheiden rioolstelsels?

- 3D-scan geeft dynamisch inzicht waterkwaliteit Groningse vijvers
- Watertransportleiding voor natuurherstel De Groote Meer
- Rotterdam profiteert van droog opgestelde dompelpomp
- Historisch riool in Hoorn blijkt nog zeer in trek
4

Berichten

Zonlicht inzetten bij relining van riolering
‘Doekie, nee niet in de wc’
De moeder aller Arnhemse riolen aangepakt
Rioolbelasting verrassend omlaag
Na drie jaar einde werk in Oosterhout in zicht
Amsterdamse bedrijven gaan flink betalen voor riool
Franciscus Gasthuis neemt installatie afvalwaterzuivering in gebruik
9

Weinig animo voor subsidies

Enkele tientallen aanvragen. Veel meer hebben de waterschappen Aa en Maas en De Dommel de afgelopen maanden niet gehad van particulieren en verenigingen die subsidie willen voor maatregelen om klimaatveranderingen op te vangen.
10

3D-scan geeft dynamisch inzicht waterkwaliteit Groningse vijvers

Hoe gezond is het water in de stad Groningen? Om antwoord te krijgen op deze vraag, verrichtten studenten van onder meer de Hanzehogeschool Groningen onlangs op twintig locaties metingen. De waterkwaliteit werd gemeten met behulp van apps en onderwaterdrones. Conclusie van het onderzoek: de waterkwaliteit in de vijvers in Groningen is over het algemeen ‘redelijk tot goed’.
12

Met model-based monitoring neemt klimaatactief Groningen voorsprong

De gemeente Groningen is het gelukt om met virtuele, gemodelleerde meetpunten overstorten te voorspellen. Hiermee testen ze een kostenbesparende methode om zich voor te bereiden op veranderingen in het klimaat. Model-based monitoring, opgezet samen met Nelen
14

Watertransportleiding voor natuurherstel De Groote Meer

In het Grenspark De Zoom-Kalmthoutse Heide wordt momenteel een watertransportleiding aangelegd. Deze gaat overtollig, kwalitatief goed water transporteren naar De Groote Meer. Dit laag gelegen ven in het hart van het grenspark heeft al enkele decennia te maken met een slechte waterkwaliteit en lagere waterpeilen. Het project moet uiteindelijk leiden tot een betere natuurontwikkeling.
16

Rotterdam profiteert van droog opgestelde dompelpomp

Een onverwachte, aanzienlijke besparing én een primeur voor de gemeente Rotterdam. In het WestSidelinge is gekozen voor een pomp met 37 KW motor. Ten opzichte van zijn tien jaar oude voorganger van 55 KW is het rendement van deze nieuwe pomp beduidend hoger. De stad test daarmee voor het eerst een droog opgestelde dompelpomp.
18

Deventer maakt serieus werk van afkoppelen

Zoveel mogelijk Deventer huishoudens zover zien te krijgen dat zij thuis het regenwater gaan afkoppelen. Dat is het hoofddoel van het project ‘Word regenwaterambassadeur‘ van Tauw, de gemeente Deventer en de waterschappen Drents Overijsselse Delta en Vallei en Veluwe.
19

Grondwater besmet met bestrijdingsmiddelen

Een kwart van de grondwaterwinlocaties kennen (potentiële) problemen met gewasbeschermingsmiddelen. Het gaat om 52 locaties. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM. Er is dringend actie nodig.
20

Hogere ecologische waterkwaliteit met verbeterde gescheiden rioolstelsels?

Leiden verbetert gescheiden rioolstelsels tot een betere ecologische waterkwaliteit in stedelijk gebied dan de traditionele gescheiden stelsels? Dit is de centrale vraag uit één van de deelonderzoeken van de proeftuin ‘Anders omgaan met VGS’ van STOWA en Stichting RIONED, uitgevoerd door Arcadis en Wageningen Universiteit. Op basis van onderzoek aan de macrofaunasamenstelling concluderen wij dat deze vraag slechts in beperkte mate -en zeker niet in alle opzichten- positief kan worden beantwoord. Andere omgevingsfactoren zijn van veel grotere invloed. In deze bijdrage gaan we in op het uitgevoerde onderzoek en de consequenties voor het rioleringsbeleid.
24

‘Van waterlabel kun je geen wonderen verwachten’

Het idee om een waterlabel, vergelijkbaar met het energielabel, toe te kennen aan woningen wordt omarmt in de drie grootste steden in Nederland. Amsterdam, Rotterdam en Den Haag willen experimenteren met een waterlabel voor woningen, dat moet zorgen dat regenwater geleidelijker wordt afgevoerd. Een goed idee, laat onderzoeker Joop Spijker aan Universiteitsblad Resource weten, maar hij waarschuwt geen wonderen te verwachten.
26

Aanvalsplan voor droge voeten

Om te voorkomen dat er in Nederland zulke grote overstromingen ontstaan als de laatste jaren in Engeland, heeft het kabinet een groot aanvalsplan gelanceerd. Dit plan werd op Prinsjesdag gepresenteerd en heeft tot doel om ons ook in de toekomst droge voeten te laten houden. Ieder jaar maakt het kabinet een nieuw zogenoemd Deltaplan bekend, maar deze keer is het minister Schultz van Haegen duidelijk ernst. De wateroverlast eerder dit jaar is daar de oorzaak van.
28

Met opening historisch riool heeft Hoorn er een trekpleister bij

Een feestelijke sfeer met een luchtje in Hoorn. Daar werd half september het vorig jaar gevonden riool uit de 16e eeuw officieel geopend voor publiek. Onder begeleiding van groep 8 van de Mariaschool kreeg Hoorn er een historisch hoogtepunt bij: het oudste en enige volledig authentieke stuk bewaard gebleven riool uit de 16e eeuw.
29

Traagheid

Door een hydraulica-bril kijkend verandert de stroming in vrij verval riolering over het algemeen vrij langzaam. Die stroming noemen we quasi-stationair. Bij berekeningen kan je dan in stappen overschakelen van de ene situatie met stationaire stroming naar de andere. Maar soms is de massatraagheid weldegelijk een factor van belang. Goed om alert op te zijn en om in te kunnen schatten of die traagheid tot problemen kan leiden.
31

Vlaams katern

Antwerpen en Limburg scoren met schone beken
Aquafin reikt awards uit
Stank blijft maar hangen in Blanden
Pintje van urine
‘Situatie is niet langer houdbaar‘
NAV lanceert waterbewustbouwen.be
Wateroverlast erkend als algemene ramp