Gehele blad

RIONED breekt lans voor meer eigen verantwoordelijkheid huiseigenaren

- Buizenmatrix 2016
- Platform Water Vallei en Eem ondersteunt en promoot dynamisch rioolbeheer
- Onderhoud op basis van risico in vogelvlucht
- Water derde energiebron van Nederland?
4

Berichten

Lage concentratie diergeneesmiddel al groot risico voor waterkwaliteit
Geen rioolaansluiting? Toch betalen!
Rioolratten rukken snel op in Twente
Rioolheffing meer dan 100 euro omlaag binnen As50
Hoge grondwaterstand kost Enschede jaarlijks tonnen
Laagland-identiteit dreigt verloren te gaan
Lakenplein wordt Lakenpark omwille van klimaatsverandering
9

RIONED breekt lans voor meer eigen verantwoordelijkheid huiseigenaren

Veel meer dan nu gebeurt, zouden gemeenten hun inwoners moet verplichten om het hemelwater op hun eigen terrein te houden en niet op de riolering te lozen. Nu is dat pas in 31 van de 278 gemeenten het geval, die hebben deelgenomen aan de Monitor gemeentelijke watertaken 2016, zo blijkt uit de RIONED-publicatie ‘Het nut van stedelijk waterbeheer’, die begin deze maand verscheen. De publicatie is de opvolger van de Benchmark rioleringszorg die in 2010 en 2013 werd gepubliceerd.
12

Doorgaan met VGS?

Tijdens de studiemiddag op dinsdag 22 november werden de resultaten van de zogenaamde proeftuin ‘Anders omgaan met verbeterd gescheiden rioolstelsel (VGS)’ bekend gemaakt en besproken. Het zijn op zijn minst opmerkelijke uitkomsten en ze leiden tot de vraag of we wel verder moeten met het verbeterd gescheiden rioolstelsel.
13

Riothermie, een innovatie dichterbij dan gedacht

Tijdens de bijeenkomst van 13 oktober heeft Innovatief Kenniscentrum Nederland (IKN) de innovaties binnen de wereld van de riolering weer een platform gegeven. Naast diverse bedrijfspresentaties waren er ook interessante lezingen die allemaal de innovatie centraal stelden. Het accent lag daarbij op het winnen van de warmte vanuit de riolering: riothermie. Niet alleen de theorie, maar juist de toepassingen in de praktijk!
14

Buizen matrix 2016

16

Platform Water Vallei en Eem ondersteunt en promoot dynamisch rioolbeheer

Nieuwe werk- en denkwijzen worden door het Platform Water Vallei en Eem met enthousiasme gepromoot onder haar leden (waterschap Vallei en Veluwe en 16 gemeenten). Innovatie is nodig om de uitdagingen in de toekomst aan te kunnen en de rioolheffing op een acceptabel niveau te houden. De klimaatverandering zorgt voor veel extra uitgaven, dus moet er efficiënt met geld omgegaan worden. Een belangrijke kostenbesparing kan gerealiseerd worden door dynamisch rioolbeheer toe te passen. Dit kan op diverse manieren.
19

Onderhoud op basis van risico in vogelvlucht

Het project ‘Onderhoud op basis van risico’ sluit aan bij de landelijke ontwikkelingen binnen de Nederlandse gemeenten. Een ontwikkeling waarbij wordt overgegaan van traditioneel beheer, technisch en kosten gedreven, naar het beheer volgens de principes van asset management. Bij asset management gaat het erom het handelen van de organisatie af te stemmen op de waarde die een technische installatie vertegenwoordigt, waarbij waarde wordt bepaald door de stakeholders (belanghebbenden).
23

Productinfo

Nieuwe werkgroep installatiebedrijven in de riooltechniek en het waterbeheer
Debiet meten tegen lagere kosten
Eerste afvalwaterpomp met geïntegreerde intelligentie
24

Water derde energiebron van Nederland?

Energiekansen in het waterbeheer optimaal benutten. Dat is het doel van de Energiecoalitie die Rijkswaterstaat en de Unie van Waterschappen zijn aangegaan. Onderzoek laat zien dat het watersysteem een enorme potentiële energiebron is naast wind en zon.
25

Vlaams katern

Bewoners eisen nieuwe riolering na scheuren in huis
Antwerpen investeert een miljoen in klimaatadaptatie
VMM-neerslagtoren van 65 meter hoog
Onduidelijke 19e eeuwse vondst Sint-Truiden