Gehele blad

Impact extreme neerslag stedelijk gebied

- Resource Oriented Sanitation Services in Adama (Ethiopië)
- Fotoreportage klimaatbestendige maatregelen
- Q
4

Berichten

Extra cocaïneonderzoek nodig in Nederlandse riolen
Zeeuwse telers leveren 13.000 kilo verboden gewasbescherming in
Factuur sturen na toiletbezoek
Ruimtelijke adaptatie: meer dan een parkeernorm
Afvalwater productie zoete aardappelen verlaagt cholesterol
Tubbergen staakt aanvechten vergunning injecteren afvalwater
Nauwere samenwerking op gebied van verwerken afvalwater
Waterhuishouding op Vlieland klaar voor de toekomst
9

Slappe bodems, hoge kosten

‘Bodemdaling leidt tot hoge kosten.’ Met deze kop gaf het Planbureau voor de Leefomgeving onlangs een duidelijk signaal. Volgens de overheidsinstantie zorgt de bodemdaling ervoor dat we tot 2050 maar liefst 5,2 miljard euro moeten uitgeven aan maatregelen om schade aan onder andere wegen kabels en leidingen te repareren en te voorkomen. Gemeenten en waterschappen staan voor de uitdaging om deze infrastructuur in stand te houden. Maar bij bestrijding van de problemen kiest men vaak voor oplossingen voor de korte termijn. Dit terwijl het op de lange termijn juist aanzienlijk goedkoper kan zijn als men rekening houdt met de gehele levenscyclus.
10

Impact extreme neerslag stedelijk gebied: waarom en met welke buien?

U wilt anticiperen op zware neerslag als gevolg van klimaatontwikkeling. Dat is veel minder eenvoudig dan u gewend bent met bui08 voor de riolering. Maar met welke buien kunt u het functioneren van het stedelijke gebied controleren of analyseren? Dit artikel beschrijft de (toekomstige) mogelijkheden.
13

Resource Oriented Sanitation Services in Adama (Ethiopië)

Waterschappen en Kennisinstellingen nemen al een aantal jaren hun verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren aan de millenniumdoelen van de Verenigde Naties. Een aantal waterorganisaties is in 2011 gestart met het ROSSA-project. Bij dit project is niet alleen gekeken naar toiletvoorzieningen in arme wijken, maar naar de totale sanitatieketen. Van het plaatsen van toiletten, de inzameling en het transport van pit latrine-slib, tot en met verwerking en hergebruik van de restproducten. Voor de realisatie en het beheer en onderhoud zijn kleine ondernemingen opgericht, waardoor nieuwe werkgelegenheid werd gecreëerd. Met deze nieuwe aanpak is een schat aan ervaring opgedaan.
16

Verwarm je huis met rioolwater

Een nieuwe bron van groene energie is het riool. In IJmuiden wordt binnenkort douche- en afwaswater gebruikt om gebouwen te verwarmen. Later dit jaar volgen elders meer projecten.
19

Condooms, maandverband en vet door de wc kost jaarlijks 50 miljoen euro

Waterschappen en gemeentes luiden de noodklok. Vet, schoonmaakdoekjes en andere rommel zorgen voor steeds meer verstoppingen in het riool en het kost miljoenen. Vooral in deze tijd van het jaar gaat het vaak mis, als er oliebollen gebakken worden. Mensen kieperen het vet nog te vaak in de wc of in de gootsteen. Maar dat zorgt voor grote problemen in het riool. Door het vet slibben rioolbuizen dicht en ontstaan verstoppingen.
20

Rondje langs niet-traditionele afvoermethoden

Een tijdje geleden stelde ik de vraag: ‘Ik wil klimaatbestendige maatregelen en niettraditionele afvoermethoden op de foto zetten, waar moet ik zijn?’ Er werd via LinkedIn gereageerd, ik werd gebeld en gemaild en kreeg voldoende input. Hoewel ik nog niet klaar ben met m‘n ronde en ik nog veel meer foto‘s wil maken, deel ik de ronde en opbrengsten met jullie. Samen met lector Ruimtelijke Transformaties Floris Boogaard en stedenbouwkundige Kees Hofstee reed ik onlangs door midden Nederland, op zoek naar gootjes, waterpleinen en al wat maar interessant kon zijn voor ons vak. Daarbij ben ik verliefd geworden op die simpele oplossingen. Vaak bovengronds, heel eenvoudig en doorspekt van boerenverstand.
22

Grote lozing synthetisch drugsafval op riool Baarle-Nassau

Met het oprollen van een enorm drugslab met tientallen hoog opgetaste vaten en jerrycans in een schuur in Baarle-Nassau, is vrijwel zeker de vervuiler van de rioolwaterzuivering iets verderop getraceerd. Synthetisch drugsafval is waarschijnlijk rechtstreeks op het riool geloosd.
23

Vlaams katern

Interreg maakt baanbrekend irrigatieproject mogelijk
Oorzaak stijgende waterfactuur? Ruimtelijke wanorde
Vlario vraagt om bijsturing archeologienota
‘Als de dijken breken‘: onze huidige manier van bouwen is voorbijgestreefd
26

Zij bezwoeren dat er bezuinigingen zouden zijn…

Heeft het zin om bezweringen uit te spreken als je iets wilt bereiken? En geven rituele bijeenkomsten extra kracht aan uw bezweringen? Dat zat ik me laatst af te vragen. Nee, ik ben niet op spirituele bedevaart geweest en ben zover ik kan nagaan ook niet doorgeslagen in mijn geloof. En ja, u leest gewoon het vakblad Riolering. Waarom dan deze opmerkelijke titel en deze vragen? Nou, dat zal ik u vertellen. Het draait om de vraag hoe het komt dat er minder geld nodig is voor rioolvervanging dan eerder werd gedacht. Maar eerst neem ik u mee naar het bos.