Gehele blad

Kennisuitwisseling klimaatbestendige steden: Climatescan

Gehele blad
4

Berichten

Subsidie waterschap voor aanschaf wasplaats
Waterschap vangt meer bever- en muskusratten
Zwembad ‘t Bun op Urk neemt riothermie-installatie in gebruik
Waterschap Vechtstromen sluit pact over zuiveren medicijnrestafval
LTO Noord blij met uitstel peilproef Lauwersmeer
Kinderboek Beer en Staartje wint RIONEDinnovatieprijs 2017
Maaiveld nadert grondwaterpeil door bodemdaling Noordoostpolder
Expertnetwerk Riolering NL-ingenieurs krijgt inspiratie van jonge collega’s
Rioolwaterzuivering Baarle-Nassau tijdelijk stilgelegd na drugsvondst
9

Stichting Stop Afvalwater is klaar met geneuzel

De Stichting Stop Afvalwater Twente is eind januari per direct uit de klankbordgroep gestapt, waarin de stichting deelnam aan overleg over mogelijke alternatieven voor afvalwaterinjecties door de NAM in de Twentse bodem. Aanleiding voor de Stichting Stop Afvalwater Twente is het gebrek aan vertrouwen in de NAM. „We zijn zeer verbolgen over de uitkomsten van het eindrapport dat onderzoeksbureau Royal Haskoning in opdracht van de NAM heeft opgesteld", aldus voorzitter Freddy Mensink van de stichting.
10

Innovatieve wateroplossing op historische plek in Zevenbergen

Er wordt momenteel hard gewerkt aan de renovatie van het historische stadscentrum van Zevenbergen, in opdracht van de gemeente Moerdijk. De historische haven wordt in ere hersteld, wat ervoor zorgt dat parkeerplaatsen vervallen. Daarom is op de locatie waar vroeger kasteel ‘De Heren van Zevenbergen’ stond, een parkeerterrein ingericht. Deze kasteeltuin bevindt zich op nog geen vijf minuten lopen van het centrum. ADCIM heeft deze inrichting voorbereid, waarbij een aantal creatieve en innovatieve wateroplossingen zijn toegepast.
12

Particulier afkoppelsucces door ontzorging

In gemeente Ede is afkoppelen al bijna 2 decennia onderdeel van het uitvoeringsprogramma voor de riolering, en al meer dan 10 jaar speelt particulier afkoppelen daarin een belangrijke rol. Toch is particulier afkoppelen niet altijd een vanzelfsprekendheid geweest. Maar sinds enkele jaren lijkt het erop dat de succesformule is gevonden: ontzorgen.
14

Matrix hemelwatersystemen 2017

16

SAF innoveert en vereenvoudigt het opsporen van foutaansluitingen

Binnen de gemeente Urk is in het laatste kwartaal van 2016 gewerkt aan het opsporen en verhelpen van foutaansluitingen in de Polderwijk op Urk. Het project is door het Samenwerkingsverband Afvalwaterketen Flevoland (SAF) en Partners4UrbanWater aangegrepen om een innovatie tot stand te brengen: het gebruik van korte en koppelbare kabels bij de toepassing van DTS. Het project in Polderwijk is daarmee een mooi voorbeeld van een productieve samenwerking in de afvalwaterketen in Flevoland.
19

Beste waterschapper, pak eens de bezem en help mee in de stad...

20

Kennisuitwisseling klimaatbestendige steden: Climatescan

(Inter-)nationaal staan we voor een uitdaging om onze leefomgeving klimaatbestendig in te richten zodat ons leefklimaat nu en in de toekomst aantrekkelijk blijft. Het klimaatbestendig maken van steden vraagt om een ander inrichting van de openbare ruimte. In de laatste decennia zijn hiervoor op internationale schaal diverse creatieve ‘groen en blauwe’ oplossingen geïmplementeerd die we kunnen gebruiken als inspiratie voor onze eigen opgave. Vaak wordt er te weinig gebruik gemaakt van de creativiteit en ervaring van onze (verre) buren. Om (inter-)nationale kennisuitwisseling te bevorderen, kunnen we gebruik maken van internationale interactieve tools zoals climatescan. Climatescan laat meer dan 1000 locaties zien met beeldmateriaal, achtergrond informatie en (wetenschappelijke) artikelen. In dit artikel wordt een korte omschrijving gegeven van climatescan en 3 voorbeelden waarbij deze tool wordt gebruikt: internationale projecten, onderwijs en projecten op particulier terrein.
22

Buzzmaster vergroot betrokkenheid RIONEDdag

Voor de RIONEDdag van 2 februari 2017 in de Jaarbeurs te Utrecht is gekozen voor een nieuwe aanpak. Met de inzet van een Buzzmaster is gekozen voor een interactiever, snellere en energieker samenspel met het betrokken publiek.
23

Productinfo

Robot neemt gevaarlijk werk over
24

Vlaams katern

EIB investeert opnieuw 100 miljoen euro in Vlaamse waterzuivering
Technologie UGent desinfecteert Indische toiletten
Nog weinig te merken van ‘Betonstop‘
Vlaamse aannemers mogen alleen nog werken met erkende boorbedrijven
Vlaams kraanwater gezond of niet?