Gehele blad

‘Baten en kosten duurzaamheid niet bij dezelfde partij’

1

‘Baten en kosten duurzaamheid niet bij dezelfde partij’

Het is onterecht om werkelijk duurzame gebouwen te vergelijken met alle C-label kantoren in Nederland. Het label zegt namelijk niets over de prestaties op het gebied van energieverbruik en al helemaal niets over comfort en kwaliteit van de werkplek. Een duurzaam gebouw is namelijk ook goed voor haar gebrui-kers op het gebied van welzijn en gezondheid, bereikbaarheid, technologie en hospitality. Dit kan in een gemiddeld C-label niet zo maar.
2

Onderzoek naar ‘gribuszooi’ in kazernes

Tien kazernes staan onder toezicht vanwege slechte hygiëne in de keukens. Dit heeft staatssecretaris Visser bekendgemaakt in een debat met de Tweede Kamer. Het gaat om acht landmachtkazernes, de vliegbasis in Woensdrecht en het Meeuwennest in Den Helder, dat al langer in het nieuws is vanwege rattenvallen en muizenkeutels.
2

‘Er zijn nog steeds een hoop meters te maken’

Voor het Deltaplan Duurzame Renovatie is een berekening gemaakt om tot een norm te komen voor een Paris Proof kantoor. Dit is een getal voor het energiegebruik van utiliteitsgebouwen, te beginnen met kantoren, waarmee voldaan wordt aan de klimaatdoelstellingen van Parijs. Een Paris Proof kantoor gebruikt maximaal 50 kWh per vierkante meter kantooroppervlakte. En die berekening zegt meer dan een energielabel.
3

Europese studie over valse alarmmeldingen

Bezuinigingen en het veronderstelde hoge aantal valse alarmmeldingen hebben er in sommige Europese landen toe geleid dat de standaardreactie van brandweerkorpsen is aangepast. In sommige landen is bijvoorbeeld verificatie vereist voordat de brandweer uitrukt. Op deze manier moeten onnodige kosten
3

Seminar pleit voor bredere benadering BENG-eisen

Alle nieuwbouw in Nederland moet vanaf 1 januari 2020 bijna energieneutraal zijn. Dit betekent dat woningen en bedrijfsgebouwen gelijktijdig aan drie BENG-eisen moeten voldoen: maximale energiebe-hoefte (kWh/m2/jaar) van het gebouw, het primaire fossiele energiegebruik (kWh/m2/jaar) en minimaal aandeel hernieuwbare energie. Naar verwachting ronden ministers en Tweede Kamer de BENG-regelge-ving dit najaar af.
4

Pilots klimaatneutraal en circulair inkopen

Metropoolregio Eindhoven is de honderdste aanvrager van expert ondersteuning bij klimaatgericht en circulair inkopen van contractvervoer. Met de overheidsinkoop de transitie stimuleren naar een klimaat-neutrale en circulaire economie. Dit wil de Rijksoverheid bereiken met haar programma.
4

Informatieplicht energiebesparing als plicht voor bedrijven

De Wet milieubeheer kent sinds 1993 een energiebesparingsverplichting. Deze verplichting is gedefi-nieerd als de plicht voor organisaties om alle energiebesparingsmaatregelen te nemen die zich binnen vijf jaar terugverdienen. Dit geldt voor bedrijven én instellingen die meer dan 50.000 kWh stroom of 25.000 m3 gas verbruiken. De doelen worden echter niet gehaald.
5

Zzp’ers werken ook graag buitenshuis

De flexwerkplek is steeds meer een volwaardige werkplek en daarmee een volwassen alternatief voor de keukentafel geworden. Ruim 85 procent van de zzp’ers zoekt hun werkplek geregeld buiten het ei-gen huis. Mannelijke zzp’ers werken ten opzichte van hun vrouwelijke collega-ondernemers nog vaker buitenshuis. Van alle vrouwen werkt 77 procent weleens op een locatie elders, terwijl dit percentage bij mannen tien procent hoger ligt.
5

Daling energiekosten zorgt voor winst ziekenhuizen

Het energieverbruik van het Amsterdam UMC, locatie AMC, is in vier jaar tijd met 26 procent geredu-ceerd, door onder meer het aanbrengen van ledverlichting, optimalisering van het energiezorgsysteem en renovatie van de gevels. Het ziekenhuis zag de energiekosten in 2017 dalen van 10,7 miljoen euro naar 6,7 miljoen euro. Dit blijkt uit een analyse van 72 jaarverslagen over 2017.
6

Nieuwe cao schoonmaak in het najaar

Naar verwachting starten de onderhandelingen voor een nieuwe cao schoonmaak in het najaar. De bedoeling is dat deze per 1 januari 2019 ingaat. Onlangs vond een strategische sessie plaats, waarbij het algemeen bestuur van branchevereniging OSB en het cao-onderhandelingsteam waren betrokken.
6

Aandeel duurzame energie snel verhogen

Om in de toekomst Europa op een betrouwbare en betaalbare manier van energie te blijven voorzien, is het niet alleen belangrijk het aandeel duurzame energie snel te verhogen, maar ook te kijken naar energiebesparing. Het Interreg project EnEf (Energie Efficiëntie) heeft dit laatste tot doel en richt zich op twee belangrijke energieverbruikers: de gebouwde omgeving en de chemische industrie.
7

Vijftig procent hogere tijdswaardering door flexibel werken

Van de 8,3 miljoen werknemers en zelfstandigen in Nederland, werkt drie miljoen flexibel, zo blijkt uit een onderzoek dat EY in opdracht van VodafoneZiggo heeft uitgevoerd. Niet iedereen maakt gebruik van deze mogelijkheid en niet alle beroepen lenen zich voor dit concept. Er zijn nog zo’n 2,6 miljoen mensen die wel flexibel kunnen werken, maar dit nog niet doen.
7

Deelnemers gezocht voor proef met groen in kantoorruimten

Welke gemeenten of ondernemers willen het fysiek en mentaal welbevinden van medewerkers op een goede en groene manier oppakken? Die vraag stellen DGBC en Wageningen Environmental Research. In het project ‘Planten voor prima binnenklimaat’ worden de effecten van planten op de luchtkwaliteit in kantoren en verzorgingshuizen gemeten met sensoren.
8

AD hoc bestellingen funest voor budget

Door hun niet-strategische inkopen beter te organiseren, kunnen bedrijven jaarlijks veel geld besparen. Uit recent onderzoek onder ruim zevenhonderd werknemers, die besteller zijn en/of verantwoordelijk voor de inkoop van bedrijfsbenodigdheden, blijkt dat zo’n 55 procent overwegend ad hoc bestelt. De meerderheid maakt wel geregeld een ‘rondje’ of bundelt bestellingen, maar heeft geen jaarplanning. Ruim 24 procent bepaalt vooraf zelfs geen inkoopbudget, er wordt besteld naar behoefte.