Gehele blad

De oorlog tegen de mailterreur

5

De oorlog tegen de mailterreur

Het is het tijdperk van interruptie, waardoor werk minder efficiënt wordt gedaan dan zou kunnen. Als een van de voornaamste oorzaken wordt genoemd mailverkeer. Hoewel er al lang over wordt geklaagd, blijven er zorgen bestaan over volle inboxen en stress als gevolg van e-mails.
7

Denk aan ANNA en gebruik NIVEA

Het Nieuwe Beveiligen noemt beveiligingsbedrijf Securitas het. Door hospitality en security dichter bij elkaar te brengen moeten de gasten hun bedrijfsbezoek als prettiger ervaren. Beveiligers, maar ook (hospitality)medewerkers kunnen daar een grote bijdrage aan leveren. Als ze zich bewust zijn van de veiligheidsrisico’s en de juiste security mindset ontwikkelen.
7

Natuurfilms als wachtverzachter

Wachten. We doen het ons hele leven. We wachten op de bus, in de wachtkamer van de dokter, in de file en in de rij voor een ijsje. Gemiddeld wacht een mens zo’n half uur per dag. Voor ons gevoel is dat nog veel langer. Hoe de persoon het wachten ervaart is minder afhankelijk van de absolute tijd van het wachten. In het Utrechtse St. Antonius Ziekenhuis wordt er daarom nu een ‘wachtverzachter’ ingezet.
9

Met de leaseauto op vakantie, maar niet elektrisch

Vereniging Zakelijke Rijders (VZR) onderzocht onder ruim 1.500 zakelijke rijders hoe zij hun zakenauto privé gebruiken. De zakelijke rijder betaalt fors voor het privégebruik van de leaseauto en gebruikt deze auto dan ook voor uiteenlopende privédoeleinden, waar-onder de vakantiekilometers. De bijtelling is immers al betaald.
9

Mobility as a Service op de Zuidas

Flexibel reizen moet zo aantrekkelijk worden dat een eigen- of lease auto niet langer een vanzelfsprekendheid is. Dit concept heet Mobility as a Service (MaaS) en wordt de komende jaren versneld ontwikkeld om de bereikbaarheid van de Zuidas in Amsterdam en de regio structureel te verbeteren.
9

VHG presenteert Groenboek

‘Goed groen onderwijs maak je samen’, luidt de titel van het Groenboek Onderwijs dat Branchevereniging VHG onlangs officieel publiceerde. Een exemplaar van het groenboek werd in de vorm van een petitie overhandigd aan de leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in de Tweede Kamer.
10

Strooiwagens nu de weg al op voor test

Niet alleen liggen de pepernoten alweer in de schappen, ook wordt er door de overheid al voorgesorteerd op de naderende winter. Want hoewel het nog volop zomer is, is Rijkswaterstaat vorige week al begonnen met het klaarmaken van het winter-materieel. Tot eind september worden alle strooiwagens en sneeuwschuivers op de 56 steunpunten in Nederland getest.
10

Nieuwe baan kost leaserijder veel geld

De afkoopsommen die worden bedongen voor lease-rijders die van baan veranderen, lopen de spuigaten uit. Dat constateert de Vereniging van Zakelijke Rijders (VZR), nadat de klachten hierover het afgelopen jaar met 25% zijn toegenomen.
10

‘Slechte dagen’ hebben vele oorzaken

Maar liefst 69% van de werkenden geeft aan minimaal eens per week een ‘slechte dag’ te hebben. Dat concluderen Woohoo Inc en de ‘In-ternational Week of Happiness at Work’ na een internationaal onder-zoek over hoeveel goede dagen we hebben op het werk, en wat een goede dag ‘goed’ maakt. Eerder deed Woohoo Inc een onderzoek naar slechte dagen, waar wereldwijd 700 medewerkers aan meededen.
11

Airbnb verovert ook zakelijke markt

Vijftien procent van de honderd miljoen overnachtin-gen die er vorig jaar via Airbnb werden geboekt, was afkomstig van de zakelijke markt. Het Amerikaanse bedrijf zag het aantal zakelijke boekingen in 2017 verdrievoudigen.
11

Gratis OV voor werknemers VodafoneZiggo

Alle VodafoneZiggo-medewerkers in Nederland krijgen in oktober een NS Business Card waarmee ze gratis kunnen reizen met het openbaar vervoer. Het telecombedrijf wil zo in één klap 35 miljoen wegkilometers en 3500 ton CO2-uitstoot per jaar reduceren.
11

Bedrijven kopen voor een record duurzame energie in

Wereldwijd heeft het bedrijfsleven dit jaar 7,2 gigawatt aan duurzame energie ingekocht. Dat is nu al meer dan in heel 2017 toen de teller op 5,4 gigawatt stokte, wat al een grote stijging was ten opzichte van 2016. Destijds werd er in totaal 4,2 gigawatt aan groene energie ingekocht.
14

Eenduidige definitie nodig voor circulariteit

Architecten, ingenieurs, bouwers en installateurs zien een belangrijke rol voor de overheid, als grootste opdrachtgever in de gebouwde omgeving, bij het ontwikkelen van een circulaire bouweconomie. De partners in de bouwketen zien volop mogelijkheden voor de transitie naar een circulaire gebouwde omgeving, maar constateren dat opdrachtgevers nog geen eenduidige definitie hanteren voor circulariteit.
14

Kilometervergoeding moet omhoog voor fietsers

De belastingvrije kilometervergoeding voor zakelijk reizen met een eigen vervoermiddel is sinds 2004 onveranderd vastgesteld op € 0,19 per kilometer. Ongeacht het vervoermiddel. Als je forensen uit de auto wilt krijgen, zal je hen financieel moeten prikkelen.
14

Werkplek kan gedrag veranderen

Heeft u wel eens gedacht aan de werkplek als middel om gedragsverandering te stimuleren? Of als middel om de productiviteit van medewerkers te verhogen? Of als middel om proactief gedrag te bevorderen? De juiste werkomgeving kan dat.
15

Zakelijke reiziger gebruikt vaker openbaar vervoer

Naast de leaseauto zijn ook de (deel)fiets, taxi en openbaar vervoer aan een opmars bezig in de zakelijke markt. Dat constateert MultiTankcard (MTc) na de introductie van mobiliteitspas MoveMove. Bredere mobiliteit krijgt ook steeds meer een plek bij leasemaatschappijen.
15

Bestuurder bestelbus let vaak niet op verbruik

Bijna de helft van alle bestuurders van bestelauto’s (46%) houdt zich niet bewust bezig met CO2-uitstoot, 30% let helemaal niet op het verbruik. Ook 39% van de werkgevers heeft geen beleid op dit vlak. Dit blijkt uit onderzoek van Verizon Connect en onderzoeksbureau Panelwizard.
15

Nederland wil in de circulaire kopgroep

Om de plannen en ideeën over een economie zonder afval met de wereld te kunnen delen en om te leren van wat andere overheden en bedrijven al weten en kunnen, is Nederland toegetreden tot het Platform for Accelerating the Circular Economy (PACE).
16

Verkeer en vervoer zorgen voor grootste milieuschade

Het verkeer in Nederland zorgt voor de meeste schade aan het milieu, zo heeft het Planbureau voor de Leefomgeving onlangs berekend. Het gaat om € 12 miljard, circa 2% van het bruto binnenlands product (bbp).
16

CE keurmerk IoT gewenst

Apparaten die draadloos verbonden zijn met het inter-net, moeten een soort CE-keurmerk voor privacy krijgen om te zorgen dat ze voor gebruikers privacy-veilig zijn. De Europese Commissie onderzoekt de mogelijkheid hiervoor om aan de hand van de bestaande richtlijn voor radiorandapparatuur veiligheidseisen te stellen aan apparaten die draadloos met het internet verbonden zijn (CE keurmerk).
16

Driekwart bedrijfsprocessen in 2021 digitaal

Over drie jaar zal 73% van de bedrijfsprocessen digitaal verlopen. Dat blijkt uit de Digitaliseringsindex 2018, die Kantar TNS heeft opgesteld in opdracht van Visma Software. Het is de tweede keer dat de situatie in het midden- en kleinbedrijf en de grootzakelijke markt in kaart is gebracht.
23

IoT moet zakelijke telecommarkt redden

Op de Nederlandse markt voor zakelijke telecom-diensten werd in het eerste kwartaal van 2018 een omzet gegenereerd van 594 miljoen euro. Dat betekende een daling van 7,2% ten opzichte van het eerste kwartaal in 2017. Dat blijkt uit Telecompapers kwartaalrapport over de zakelijke telecommarkt.
23

Platform CB’23: samen naar circulaire afspraken in de bouw

Het grondstoffengebruik moet fors teruggedrongen worden. Niet alleen om de doelen uit het Klimaatakkoord 2050 te halen, maar ook omdat de overheid al in 2023 volledig circulair wil aanbesteden. Voor de bouw betekent dit een hoogwaardiger hergebruik van materialen, een andere aanpak in ontwerpen, produceren, bouwen en andere manieren van samenwerken. Platform CB’23 is opgericht om bouwbrede afspraken te maken hoe die ambities te realiseren.
24

Het tofste toilet van Nederland

De Maag Lever Darm Stichting organiseert de verkiezing van het Tofste Toilet van Nederland. Hiermee vraagt de stichting samen met patiën-tenverenigingen en partners op een ludieke manier aandacht voor het tekort aan openbare toiletten.
24

Gratis eten bij Facebook voorbij

Medewerkers van Facebook in de VS kunnen straks na de verhuizing van het hoofdkantoor in de herfst niet meer onbeperkt gebruik maken van gratis maaltijden. Deze ongebruikelijke maatregel is in het leven geroepen om de plaatselijke horeca te steunen.
24

Kortsluiting zonwering veroorzaakte brand woon-zorgcomplex

Kortsluiting in een van de motortjes van de zonwering heeft hoogstwaarschijnlijk de grote brand in het woon-zorgcomplex in Breukelen veroorzaakt. Dat concludeert de politie na onderzoek naar de brand van 30 juli.
25

Kwart werkgevers negeert hitte

Ruim 25% van de Nederlandse werkgevers heeft tijdens de recente extreem lange en hete zomer geen maatregelen getroffen om het hun werknemers wat aangenamer te maken. Dit blijkt uit onderzoek van Bedden.nl, onder 621 respondenten naar de manier waarop het werknemers aangenamer gemaakt wordt ten tijde van een hittegolf.
25

Bellende collega’s grootste stoorzender in de kantoortuin

Kantoortuinen zijn een bron van afleiding. Bijna 60% van de gebruikers van een open kantoorruimte ergert zich aan omgevingsgeluid. Vooral bellende collega’s blijken storend te zijn.
25

Bouwstop kantoren in provincie Utrecht

De provincie Utrecht zet een rem op nieuwbouw van kantoren in tien gemeenten. Ondanks de economische groei is er nog steeds te veel kantorenleegstand in de provincie. Daarnaast is in de bestemmingsplannen voor nieuw te bouwen kantoren te veel capaciteit voorzien.