Gehele blad

Experimenten met tracer-materiaal in stromend water

Gehele blad
85

Duurzame stikstofverwijdering uit afvalwater met de NAS-technologie

Door de strengere regelgeving voor het lozen van stikstof (N) op oppervlaktewater neemt de aandacht voor het verregaand verwijderen van N uit zowel communaal als industrieel afvalwater en het digestaat van vergisters toe.
92

Experimenten met tracer-materiaal in stromend water

Met behulp van track en trace technieken bestaat de mogelijkheid om objecten op afstand te volgen. Track en trace technieken kennen legio toepassingen, bijvoorbeeld het volgen van postpakketten, auto‘s, voedingsmiddelen etc.
101

Afstudeerwerk 2008-2010

Door: Marianne Kruger-van de Griendt
104

Afstudeerwerk 2008-2010

Door: Heleen de Man- van der Vliet
105

Afstudeerwerk 2008-2010

Door: Gerdien Sterk
107

Afstudeerwerk 2008-2010

Door: Jojanneke Dirksen
108

Afstudeerwerk 2008-2010

Door: Tonny Schuit
110

De RWZI als Energiefabriek

De Unie van Waterschappen daagde de 26 waterschappen in Nederland uit om ‘fris en wild‘ mee te denken over vernieuwende initiatieven binnen het project WaterWegen. De Waterschappen willen over 10 jaar een sterke netwerkorganisatie zijn, sturend in de ruimtelijke ontwikkeling en verbonden met de omgeving.
122

Verslag van het Nanoparticle and Particle Separation congres

Duke University, gelegen in de buurt van Durham in de staat North Carolina, heeft een zeer hoge reputatie; in een onlangs verschenen wereldranglijst van beste universiteiten komt Duke op plaats 9.
126

Zuiveringsslib: kostenpost, energiedrager of grondstof?

De huidige methoden voor slibverwerking in Nederland zijn in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw ontwikkeld en gerealiseerd. Mede dankzij deze ontwikkeling is er op dit moment een stabiele en veilige verwerking ontstaan voor deze belangrijkste reststof uit de rioolwaterzuivering.
138

Materiaalonafhankelijke rioolrenovatiebestekken

Bij rioolrenovatieprojecten worden in toenemende mate liningen aangebracht. Het besef dat die liningen aan kwaliteitseisen moeten voldoen is groeiende. Voorwaarde voor het bereiken van voldoende kwaliteit is een adequaat bestek waarin de eisen eenduidig zijn omschreven.