Gehele blad

Lange luchtbellen in neergaande leidingen

Gehele blad
164

1-STEP filter In één nageschakelde zuiveringsstap naar KRW-kwaliteit

Het 1-STEP filter is een neerwaarts doorstroomd filter met actiefkool als filtermedium dat geschikt is voor de verwijdering van stikstof, fosfaat en microverontreinigingen.
176

Tweede IWA/WEF Wastewater Treatment Modelling Seminar (WWTmod2010)

Na de succesvolle editie van 2008, slaagde de tweede editie van het door IWA (International Water Association) en haar Noord-Amerikaanse analogon WEF (Water Environment Federation) samen ondersteunde Wastewater Treatment Modelling Seminar (WWTmod2010) erin dit minstens te evenaren en zelfs te overtreffen.
178

Toepassing van milieuanalyses via de LCA techniek bij Waternet

Om het milieu mee te kunnen nemen in beslissingen, is Waternet gestart met een onderzoek naar de mogelijkheden van de LCA(Levens Cyclus Analyse)-techniek. Bekeken is wat de techniek inhoudt en wanneer hij toegepast kan worden.
186

Evaluatie van de milieuimpact van rioolafvalwaterzuivering met nutriëntverwijdering met behulp van levenscyclusanalyse (LCA)

Met behulp van levenscyclusanalyse (LCA) werd een evaluatie gemaakt van de milieu-impact van rioolwaterzuivering met nutriëntverwijdering.
196

Experimenten met water-lucht-stroming in neergaande leidingen

Dit artikel beschrijft de resultaten van zeven verschillende opstellingen voor stroming van water en lucht in neergaande leidingen. Het doel van de metingen was onder andere het bepalen van het vereiste waterdebiet om luchtophoping te voorkomen.
217

Rioleringsbeheer in Poznan

Beheer van riolering is belangrijk voor volksgezondheid en milieu en om overlast (in de breedste zin van het woord) te voorkomen.
228

Lange luchtbellen in neergaande leidingen

Het gedrag van lange luchtbellen in dalende leidingdelen is onderzocht. De vier waargenomen stromingsregimes van de water-lucht mengsels worden in detail beschreven.
236

Foutenboom-analyse voor stedelijke wateroverlast

Wateroverlast in stedelijk gebied kan worden veroorzaakt door hevige regenval, ondeugdelijke ruimtelijke inrichting of het falen van systeemonderdelen. Weinig studies zijn tot op heden uitgevoerd om de bijdrage van verschillende oorzaken aan de kans op wateroverlast te kwantificeren.