Gehele blad

Modelgebaseerde energieoptimalisatie van een kleinschalige membraanbioreactor voor afvalwaterhergebruik

Gehele blad
253

Verslag van de 5th IWA Specialised Membrane Technology Conference for Water and Wastewater Treatment, gehouden te Peking op 1-3 September 2009

Na Seoul (2004) en Harrogate (2007) is de conferentie in Beijing alweer de 5de bijeenkomst, georganiseerd door de IWA Membraan Technologie Groep. Binnen het grote aanbod van membraanconferenties is dit toch wel de belangrijkste voor het waterveld.
257

Toepassingsmogelijkheden voor elektrodialyse

Elektrodialyse is een veelbelovende techniek voor het verwijderen van ionen uit afval- en processtromen. Het is een niet-drukgedreven membraantechnologie, waarbij een elektrisch veld gebruikt wordt om een scheiding te induceren. Het scheidend vermogen wordt verwezenlijkt door het plaatsen van membranen die afwisselend anion- en kationselectief zijn.
271

NOVATECH 2010

Van 28 juni tot 30 juni 2010 werd in Lyon, Frankrijk de driejaarlijkse NOVATECH conferentie gehouden. NOVATECH biedt een interessante mix van wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek rond het thema ‘Duurzame technieken en strategieën in stedelijk waterbeheer‘. Hoewel de tweetalige NOVATECH conferentie voornamelijk een Frans feestje is, was de organisatie er toch in geslaagd om sprekers uit meer dan 30 landen te interesseren. Ook Nederland (9) en België (3) waren breed vertegenwoordigd.
276

Toepassing van de performantie-indicatoren voor de gemeentelijke rioolinfrastructuur in Vlaanderen

In Vlaanderen is Aquafin verantwoordelijk voor het transport van afvalwater (vanaf het ‘overnamepunt‘) en de zuivering ervan (bovengemeentelijk niveau), terwijl de gemeenten verantwoordelijk zijn voor de inzameling van het afvalwater en het transport tot aan het ‘overnamepunt‘.
286

Langetermijnvisie Riolering in de praktijk

Bij het maken van beleid is de verleiding groot om in droombeelden over een verre toekomst te blijven hangen. Alles moet dan duurzamer zijn, de klimaatverandering aankunnen en liefst ook nog betaalbaar zijn. Daarmee heeft de rioleringsbeheerder echter nog geen goed handvat om voor de problemen die ‘morgen‘ moeten worden opgelost de juiste maatregelen te kiezen. Maatregelen, waar we over 20 jaar geen spijt van krijgen.
290

Modelgebaseerde energieoptimalisatie van een kleinschalige membraanbioreactor voor afvalwaterhergebruik

Het energieverbruik van een kleinschalige membraanbioreactor, die huishoudelijk afvalwater van hoge sterkte behandelt voor stedelijk hergebruik, is geoptimaliseerd met behulp van een dynamisch model van de zuivering. ASM2d werd gekozen als biologisch model om de aanwezigheid van fosfaat accumulerende organismen in rekening te brengen.